ANUNCIO do 22 de xaneiro de 2014, da Zona de Recadación da Coruña, polo que se emprazan os interesados para seren notificados por comparecencia (Abal Iglesias, Silvia e mil douscentos trece máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao non ser posible efectuar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, mediante este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio ante o órgano de recadación (Zona de Recadación da Coruña, r/ Comandante Fontanes, 1-1º C), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Unha vez transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 22 de xaneiro de 2014

Julián Benavides DelgadoRecadador de zona da Coruña

ANEXO

Interesado/a NIF Procedemento
Abal Iglesias, Silvia 52938664R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abdallah, Ouassaa X6129562Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Abuín, Juan José 76777536V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Gey, José Enrique 76969354S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Gey, María Encarnación 76969353Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Rey, José 33288876X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Abuín Sánchez, María E. 33782294D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Actividades Gallegas de la Energía A15398209 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Adele Asorey, Ramón 52452078A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ageitos Heredia, María Dolores 33243180S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Agrelo Sueiro, José Benito 52452276V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aguiar Anduquía, Ana Marisol 54129303E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aguión Tizón, Tatiana 53306114A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aido Pérez, José Manuel 76777073Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alain Grisoni, Pascal Denís X3938010L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Albor Rodríguez, José Ramón 33251590F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alcalde Romero, Fernán 76965796E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alcalde Varela, Rafaela 33253174G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aldao Martínez, Vicente Ricardo 32771992M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alejandro Motor Sport, S.L. B70114244 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alisedo Goycoa, Pedro 32438966L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Almacén de Madera Delfín Martín, S.L. B15579196 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Almacenes Pernas, S.L. B15235575 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alonso Davila, Juan Francisco 33285367C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alonso Saavedra, María Luz 53488229G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alpandeiro, S.L. B15545809 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aluminios Landeira, S.L. B15148927 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aluminios y Cristalería Imperio, S.L. B70073119 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alvarellos Maceira, Javier 0020279 B70120969 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Borja, Alberto 32427999T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Borja, Lea 46895577A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez López, José Manuel 32790265Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Parada, José Manuel 53482019G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Pérez, Ángel Ramón 52930527Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Rey, José Luis 33299251N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Álvarez Sánchez, Jesús Roberto 47373602L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alves Silva, Eliene X8859847V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Alvite Carro, Rogelio 32822984Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Espasandín, María Carmen 76353447W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado González, Rubén Iván 78802242X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Méndez, Juan Manuel 79340068G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amado Rosa, Miguel Ángel 79331843J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ameneiros Díaz, Anabel 32708540X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amigo Rodríguez, Salvador 33223391Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amor Blanco, Manuel 32334077X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Amor Graíño, Germán Luis 32843653K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andrade González, Isidro 76360912S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andreu Alonso, María Francisca 32780906H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Andrson, Paul-simon X0931851Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Anllo y Calvo, S.L. B70076161 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antelo Vilouta, Manuel 33273654Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antonio Rodríguez y otros, S.L. B15923253 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Antonio Tojo Varela y Otros, S.L. B15619992 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aplistone, S.L. B15658487 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aradas Fernández, Ricardo 76339860P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arca González, José Alberto 52934446S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arcay Gestal, María Jesús 32828949Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arco Norte Inversiones, S.A. A15789738 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arda Ramos, José Hilario 76407783N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arenosa Pérez, María Elena 76402471J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Argenpizza, S.L. B15910714 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arias Pazos, Luis Ángel 32656313Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arias Redondo, Manuel 33336159M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aridos Reboredo, S.A. A15081201 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armada Villar, Alberto 76408130Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armaduras Metálicas Lambda, S.L. B15022536 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Armando Vilas Cobas, S.L. B15914153 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arnoso Costoya, Juan Carlos 32832599F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Arpas Metodo, S.L. B15823768 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Artabra Auxiliar, S.L. B70063987 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asesoría Inmobiliaria Joymar, S.L. B15886872 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asp Pisos, S.L. B15707250 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Asur Finisterrae B15970320 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Aucerve, S.L. B15939390 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Augusto Muñiz, Susana 53480183P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Automóviles José Montes, S.L. B15970908 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Automóviles Schuster, S.L. B15915705 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Autos Bemar, S.C. J70102082 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Autos Riveira, S.L. B15901267 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ávila López, Dixie Carolina X3191694F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baamonde Transportes Coruña, S.L. B15865678 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Báez Villalba, Ivonne Elizabeth X5566507R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balado Vázquez, Carlos 78798534M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balbas Reyna, Fernando José 04845839S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Cruz, Marcelino 76309993H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Rama, David 79330245W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baldomir Rama, Juan Carlos 79330244R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baleirón Pérez, Cesáreo 33254192X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Balli Sosa, Alejandro José X6338730E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Baquero Castillo, Ana María 32359200V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barbeito Rey, Jacinto 44828634R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barbeito Viéitez, María Antonia 46900430A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bardanca Ogando, Benigno 32447424J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barderas Rey, César 32776330L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barral Rodríguez, Óscar 32817848E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barreiro Arévalo, Antonia 32274686M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barrera Cuevas, José Manuel 11395631M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Barro Durán, Víctor José 76409346B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bascope Rodas, Juan Carlos X6535568A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Belhamri Mohamed, Bendahou X1222009L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bello Ferreiro, María Margarita 32834380V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Belmir, Thami X5028928R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Beltrán Domínguez, Santiago 52935049C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Benítez Pampín, Diego César 44847660Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermo García, María Dolores 33224221P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermo Lijó, Manuel 33234446K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Alcalde, Joaquín 78780449K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez González, M. Rosa 35442869F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Miguens, Agustín Celestin. 33263581S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Rivas, Elisardo 32329024V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Rivas, Marcos Joaquín 32802429J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Sánchez, María 33201463C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bermúdez Varela, Marcos Andrés 32816494W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bescos García, M. Carmen 32760615J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bicos Pasteleria, S.L. B15149800 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Fernández, Carlos 44833859M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco González, Norberto Manuel 76318573L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Nieto, José Luis 33250464P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Pías, María del Carmen 33244066G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Regueira, José Luis 33256534Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Rojo, Adolfo Javier 48111771A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Romay, Constantino 76967306Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Blanco Santos, Emilio 33281068E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bolón Becerra, Aurora 76277808X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bolón Pallas, Estrella 32406970Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Boquete Pena, Marisol 76366362Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bosch Cueto, Francisco 42948798R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bossetti Promociones, S.L. B15921851 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Botana Botana, Jesús 76368577K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Botana Montes, José Luis 32387446L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Botana Petrovich, Francisco 44843917N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Botana Pombo, María Cristina 79326693S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Botana Vázquez, José Manuel 47387826Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Boullón Trians, Jesús 33294181W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bouza Ameneiros, Ángel Román 32655748A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bouza Caro, Manuel 44813312C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bouzas Hernández, Adrián 32718187C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Brandao E. Campos, S.L. B70049374 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bravo Costas, María Esther 52934765N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Brea Saborido, Manuel Javier 33288447H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Briones Muñiz, María del Mar 76507078Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Buján Sixto, Concepción 32438011F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bull Run 1861, S.L. B15997166 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Bustabad Feal, Pablo 32662110V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Caamaño Gallardo, José Manuel 78794458T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Caamaño Nogueira, Manuel 76325161Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Caamaño Rodríguez, Aurelio 32749479D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Caamaño Tomé, Demetrio 44832469H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cabanas Porto, Jesús Manuel 32768271X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cabeza Souto, María Magdalena 76356433K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cabezas Felipe, Guillermo Francisc. 76310033N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cabezas Paz, Ricardo José 32436452N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cabo Matos, Pedro Alexander 53482907H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cafetería Lorenzo, S.C. J70168448 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cal Souto, María Lourdes 32634432P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calvelo Iglesias, Sergio 44842219Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calviño Vázquez, Fernando 76928801B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calviño Viña, Jesús 47374313V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calviño Viña, Vanesa 47374314H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calvo Castro, Josefa Delfina 32658812P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calvo Fernández, Carlos 32616260Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Calvo Pérez, Lucía 32821124D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camacho Gabarre, Marina 32654715M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camacho Montoya, Ramón 46905739E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camacho Romero, Lorenzo Gaspar 32782307Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camacho Salazar, Marcial 32665196K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camacho Salazar, Marcos 32703868F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camafreita Botana, Aroa 79343908A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Camafreita Botana, Mónica 32835956Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cámara, Mariam X1283636Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cameán Muñiz, María del Pilar 76965273M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cameselle Roca, Aarón 32825973M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Campelo Pernas, Rogelio 32774214L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Campos Cela, Rosa 33243144W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cancela Díaz, María Carmen 33229070G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cancela Gómez, Jesús 47378966R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cancela Veiga, Luis Francisco 32753226F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Candal Blanco, Andrés 76319734F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cañedo González, Jorge 32675419D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Canosa Liñeiro, Elsa X0841185Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cao Castro, Sandra 76968824Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Capelán Gómez, Antonio 32387986F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carbajales Bouzón, Juan José 33295277V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carballo Fernández, Iván 32713121Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cardelle Segade, José Ángel 76500187W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carlos Aquilino y Beltrán, S.L. B15339872 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carneiro Parada, Jesús Antonio 33253573N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carracedo Vilas, María del Carmen 79320039P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carreira Cabo, Margarita 52471872V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carril Bertola, Carmen 32238118F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carro Donis, José María 76315414B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Carro Iglesias, Óscar 45862205K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casal Bouza, Omar 32703027V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casal Filgueira, Ricardo 32599056Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casas Serantes, Daniel 32701003V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casas Vila, Francisco José 34637597B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casigles Confecciones, S.L. B15549280 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Casquerio Davila, Rosa M. 76506606G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castañeda Gramal, Heriberto 50325683G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castelar de Gestión, S.L. B80192271 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castillo Delgado, Víctor Manuel X4127169A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castreje Canosa, José 76354389R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro Costa, Herminia 76362261F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro García, José Ángel 34893238F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro García, Rafael 52472379H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro, José 33054507B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro López, Corina 48111497M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro López, Fernando 32383463S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro López, María Elena 76326832K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro Martínez, Genebrando 33153422A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro Otero, Javier 33299567Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castro Rodríguez, Alejandro 35418528T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castromán Santos, Francisco 44808919C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Castromán Santos, Santiago Eduardo 33206866H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cavallo Díez, Juan Pablo 32712912N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
CBLS, S.C. J70010806 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cebey García, Alberto 33290706T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cebreiro Serantes, Juan Benigno 32658169D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cemargalsa, S.L. B70051487 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cerdeiras Domínguez, Isaac Manuel 47389067M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cernadas Vilas, Armando 40561394C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ces Núñez, Pablo Nemesio 45849796D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ces Rial, Antonio 52456998R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cibreiro Pedreiras, Jesús Ángel 32703149R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cien Pipa, S.L. B15729049 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cierto Garrido, Carlos Rubén 44824412B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cinevello A15846983 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cividanes Sotelo, Cristina 32821201V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Claudemar y Claudiomiro, S.L. B70128939 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Coego Bahamonde, Ángel 32801030V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Coira Cillero, María Ana 32436138C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Colón Louro, Marcos Antonio 42867993H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Comercial Sanutos, S.L. B15822638 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Complejo Hostelero La Ría, S.L. B15613706 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Congelados Boimorto, S.L. B15640634 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Conservas Boiromar, S.L. B70031604 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construcciones Alfonso Figueras Lo. B15439979 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construcciones García Rodríguez, S.A. A15052699 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construcciones Hnos. Hermo Santos S. B15442338 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construcciones Melchor Barreiro, S.L. B15362775 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construcciones y Obras Civiles Can. B15411150 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Constructora de Obras Publicas y S. B15934417 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Construeume, S.L. B15455181 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Contratas Garol, S.L. B15703226 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Coop. del Campo de Explotación Comu. F15014376 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cordo Rivera, Óscar 44815655V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cortés Fernández, Ernesto 11435741A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cortizo Cachafeiro, Javier 76821964D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Costa Nogareda, Manuel 76326403Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Couce Garazo, José Miguel 32681697P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Couchado Barral, Ana María 52454508H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Coupe Car’s Coruña, S.L. B15906134 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cousiño Pardal, José 52451148Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Couto Rodríguez, Marta 44807104E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Covicoruña Sociedad Cooperativa Ga. F15859820 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cristobo Fungueiriño, Eulogio 35410073D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Crugeiras Paz, Manuel 53194005L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cunibarbanza, Sdad. Coop. Gallega F15108764 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Cunqueiro País, José Luis 33295834E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Currás Celeiro, José Manuel 32824748E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dahmouni Ep, Archi Naima X2716687L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dapena Gómez, M. Milagrosa 32633574R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
De Figueirido Días Ferreira, Antón X7940422V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
De Souza Pohle, Jorge Óscar 54154930G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Deive Martínez, Marcelino 76380138J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Del Hoyo Fernández, Gago Santiago 32408077L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Delgado Céspedes, Olga Lucía X3631932W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Delicado Calo, Amparo 34897064S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Deus Fernández, María Carmen 76301514A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Díaz Buiturón, Celso 53304009Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Díaz Dopico, Ricardo 32633724J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Díaz Vázquez, Bárbara 50992359W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Díaz Veiga, Juan J. 32630860R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Diéguez Cequiel, Iria 34269416Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dieste Castro, Natalia 52938288Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dieye, Cheikh X3063470P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dijman Iván, Nicolás X6010766S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Diop, Cheikh X2199682P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Discalvo, S.L. B15405418 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Discoteca Onda, S.L. B15141260 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Divenuto Díaz, Olga Lorena X7512873S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Do Espiritu, Santo Coello Juan Au. 11962251C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Doce Prieto, Manuel Ángel 71629375S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Docius, S.L. B70017330 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Domínguez Calo, Manuel Guillermo 47352473G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Domínguez Domínguez, Rubén 47364745V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Domínguez Raño, Ángela María 52456204N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Domínguez Rego, María José 76778577T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Domus Ruri, S.L. B15628480 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dornel Molina, Alejandro Daniel 48116006Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dos Anjos, Machado María de Fátima X1263855M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dreithree Hostel Rest Servicios B15651524 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Dual Heredia, José 32759895Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Duquesne Raymond, X6175103V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Durán Durán, Manuel 32608851A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Duro Alvelo, Alicia 44829578W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Echevarria Echeverri, María Sol 76623492G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Editaizo, S.L. B70085980 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Edreira Vidal, Pedro-Carlos 79315562Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Eiranova González, Fructuoso Marco 32757223W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Electrónica Alpres, S.L. B15521370 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Elerriana, S.L. B70176607 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Elgueta Muñoz, Daniel Jesús X3429682Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Elorza Saratxo, Iratxe 72392408T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Empanadas Fernández, S.L. B15980998 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Enrique Pérez Calvo e Outro, S.C. J15246432 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Enríquez Patricio, Moisés Manuel 32771470N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Esmorís Abeleira, Alba María 79320292P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Espasandín Puente, Mercedes 47377348Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Espín Bacariza, Julio L1514986E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Estela Casanueva, Germán Eduardo 53797802C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Estraviz Pintos, Roberto Enrique 40342632B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Estructuras San Antonio, S.L. B15820640 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Euroinversiones del Noroeste J. y M. B15845605 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Excant, S.L. B15959992 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Expósito Paradela, Marina 32441101S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fábregas del Canto, María Fernanda 32652453C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fachal Gil, José Antonio 76330907W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fandiño Rojo, María Begoña 32795291M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Faraco Amor, María Paloma 32819477H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Faraldo Calvo, Óscar 34893382J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Feal Calvo, José Enrique 32618068C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Feás Batallán, Santiago 33220347K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Felípez Ferreiro, Cesáreo 32331575S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fenurbe, S.L. B15652795 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández, Manuel José X7712280N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Álvarez, Jesús 32633822L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Barros, María del Carmen 76363278N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Boo, Manuel Mariano 52453367G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Díaz, Silvia 32659312W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Domínguez, María José 22720840Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Eijo, Almudena 47358168H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Fernández, Eva María 32685371W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Fernández, María del Sol 32747931W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Fernández, Samuel 44825432L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Ferreiro, Javier 33535908E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Garmendia, Nicolás 32705188Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Hermo, Jesús Manuel 33224162H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Jiménez, Alfredo 11967333L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Jiménez, Luis 44814447M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández la, o Roberto Agustín 32839685D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Martínez, Ismael 47366115F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Martínez, María Sara 76412276C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Mosquera, María Dolores 32676139Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Nogueiras, Enrique 34585829Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Ouviña, José Manuel 52456465C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Parafita, José M. 76361804X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Pérez, Óscar 34892007H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Porrúa, Vicenta 76512522D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Robles, Andrés 32546238L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Romero, Gumersindo Diego 76779705R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Saavedra, José Ángel 76407736B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Salazar, José Carlos 11943320H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Sánchez, María Carmen 32692966F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Soler, José Adelino 52935579K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Suárez, María Belén 76404157C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Trasancos, Marina Dolor 32377923H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Vieira, José Manuel 32805078V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fernández Vila, José M. 34113776S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ferreiro Barreiro, Carlos 33296242Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ferreiro Rebolleda, M. Gloria 34913050Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ferrol Servicios Courier, S.L. B15849656 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fieiro Pasín, Eva María 44805295F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Figueira Abuín, Roberto 52939662X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Figueira Ordóñez, Bernardo 76496994Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Figueira Outeiral, José 76779726E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Figueira Outeiral, Ramón 52452399W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Figueiras Villaverde, Silvia 53164711G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Filgueiras Álvarez, Jesús Santiago 32338860D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Filtrasaúde, S.L. B15951841 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Financial Developed Arabia Saudi S. B70085055 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fincas Núñez Torrado, S.L. B15877566 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fontela Montero, Juan Carlos 76411503Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Forestal Diéguez Hermanos, S.L. B15495658 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fradesa Xi, S.L. B15910615 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fraga Álvarez, José Luis 52433445T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Franco Rivera, José Antonio 76414906M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Franco Somoza, Jesús Manuel 33281960V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Franco Torrado, Juan Carlos 78784281N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fredes Laura, Verónica X4779300S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Freire Vázquez, Sergio 32692695N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fuentefría González, José Ramón 76367543E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fuentes Elice, Francisco Javier 31338897V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fuentes Raña, José Ángel 44816599H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fuentes y Claudio, S.L.L. B15790363 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fuertes Jiménez, Raúl 72991321Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fungueiriño Calvo, José Enrique 52938302F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fungueiriño Ordóñez, Enrique 76506756Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Fungueiriño Sieira, Yolanda María 76970400A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gaadoud, Atiqa X3101794Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarre Manzano, Gregorio 46903046C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarre Montoya, Mario Jesús 32654382V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarre Montoya, Miguel 32672842P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarre Suárez, María Rosa 32681131V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarres Camacho, María Encarnación 52440391T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarris Díaz, José Luis 32706066C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarris Díaz, Rocío 32695377A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarris Monteiro, Ovidio 32702917E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gabarriz Fernández, Juan 32672523B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gago López, Amalia 31634489J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Galaicolor Sal. A15103526 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Galiastu, S.L. B32326340 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Galiautos Automoción, S.L. B70032438 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Galicia en Mano, S.L. B24345407 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Galihotel Explotaciones Hosteleras B70119284 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gamallo Bugallo, Agustín Manuel 33251663B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Garaje Castelos, S.A. A15223886 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Acción, José Antonio 32673228A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Ageitos, Juan José 76504379P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Anido, Herminia 32469583T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Boo, Juan Carlos 78534516G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Caamaño, José Manuel 32802520N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Calo, Marcos 53481002E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Calo, Oliverio 76779445V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Calvo, Silvia 32689253C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Cancela, Manuel 33260963L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Ceán, Carlos 33555028Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Cutrín, María Mercedes 33250390A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García de la Iglesia, Almudena 32774517T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Fernández, José Miguel 76967319G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García García, Adelina 32550506D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Germil, José Antonio 33243143R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Lamela, Domingo Manuel 33231484A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García López, Roberto 32683234G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Mera, Francisco Javier 33270336P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Pampín, José Antonio 76301948T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Pita, Rosario 32649453X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Rabuñal, Fernando 32276182Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Ramallo, Josefa 32124941J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Ramos, Marcos 47361382N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Rebolo, José Luis 46910036H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Rodríguez, Juan 33241607Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Sánchez, Salvador 33238101L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Santos, Luis 32803869G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Seoane, Julia 14396811F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Suárez, Adriana 34898608H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Tomé, Juan Ramón 33237353F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Varela, Sergio 32681772Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Vázquez, Alberto 32373475D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
García Vila, Juan José 52454497F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gerpe Gesto, José Ramón 33291130X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gesba, S.C. J70081617 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gestión de Obras y Contratas Inter. A15918162 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gestiones Oferca, S.L. B15819089 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gey Rodríguez, María Mercedes 33254380Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gigirey Guerra, Óscar 44848824C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Blanco, Encarnación 76506736L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Castro, María Isabel 52453531F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Chao, Fernando 33761791E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Figueira, Manuel 33209084M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Gondar, César 47379127R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Laíño, Perfecto 44816703F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez López, Manuel 32784201R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Presedo, Jesús 32638438N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Rodríguez, María Pilar 32607461Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Roo, Laura 44843598S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Silva, José Manuel 32826636R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gómez Taboada, José 76498485W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Allegue, María Mar 32645762E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Calvo, José Ramón Manuel 35377967B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González da Silva, Adolfo 76647767Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González García, María Carmen 33244799R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González González, Elisardo Manuel 76778412L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González González, María del Pilar 32653928T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Hernández, Daniel 50082583Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Oubiña, Amador 33073413B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Pazos, Francisco 33190363Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Reboiras, Vicenta 76513965A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Romero, José Ramón 33223298M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Sánchez, Ramón Francisco 33253644Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Sieira, María Carmen 76504973G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Suárez, José María 76307924L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Vicente, María Elena 33229141Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
González Vidal, Juan José 32705508Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gonzalo Mosquera e Hijos, S.L. B15590557 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gorgozo Pereira, Marcial 32647043S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Goyanes Gómez, Ignacio Luis 53166798K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Grajales Osorio, Ximena X3167200P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Graña Anidos, María Rosario 32606939T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Graña Cobelo, Celso Javier 32670029R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Grandal Romero, Miguel 76405026S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Grela Munín, José 44814038X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gruindega Internacional, S.A. (en cons.) A70134655 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Grupo Inversor Ortegal A15255276 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Guazzone Juan, Ignacio X7105191P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Guillamet Espasandín, Ramiro Manuel 76369968D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Guillán Betanzos, Ana Isabel 76515319T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Guillemete López, Pablo José 32816695L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Guitián García, Luis Ramón 32449518Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Gutiérrez Tamayo, Rodrigo Daniel X7542461W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Haag Pereira, Ángel 52456989S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Habti Arsalan el, Hassane 45952391R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Herbón Fernández, José Antonio 76777228P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hermanos Somoza, S.C. J15597982 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hermo Bermúdez, Ramón 33220241F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hermo Seráns, María 53482072B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hernández Díaz, Guadalupe 47352788C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Herrero Romera, María Carmen 12215065H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hlalak el, Mostafa X0877154A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hogar y Muebles Kit, S.L.U. B70030564 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Horno di Marta, S.L. B70121595 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Horta do Atlántico, Soc. Coop. Galega F70088281 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Hortas Doncel, Manuel 47365443W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Igampull, S.L. B15782238 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesia Valbuena, José Luis 32315820S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Fernández, Pablo 32698455E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Mallo, Miguel Ángel 33290986G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Pérez, Míriam 46919680W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Rodríguez, Natalia 52457267V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Saco, Jesús 05241349V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iglesias Torres, Jesús 33265617G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Incogal, S.L. B15229941 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Inés Garrido y Otra, S.C. J70072095 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Informática Puebla, S.L. B15647852 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Inmobiliaria Entrerrúas, S.C. J15891039 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Inmobiliaria Galicia 93, S.L. B15427297 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Instalaciones Cachaso, S.L. B15461056 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Instalaciones Regueiro, S.L. B15764426 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Insua Torres, Francisco Javier 32839353E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Invernaderos Trigo, S.A. A15608813 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Inversiones Rivas Calvo, S.L. B15837529 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Inversiones Villapark, S.L. B15939655 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Irmandade das Letras, S.L. B70075452 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Isidro Andrade González e Outro, S. G15336191 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Iversiones Dondon, S.L. B15997695 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jadu 2000 Textil, S.L. B15757859 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jamardo Miguens, Óscar 78793058A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jesan Galicia, S.L. B15833460 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Abreu, Rosa Yris 45871204G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Álvarez, Daniel 47384997Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Barrul, Alfredo 47384950M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Barrul, Emilio 46909801J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Barrul, Gerardo 47372537N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Fariña, José Adolfo 32612158K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Gabarri, Bernardo 71883547Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Gómez, Engracia 53308214X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jiménez Jiménez, Jesús 33231467D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jomagon, S.L. B15235286 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jomavasa Arzúa, S.L. B70162458 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Jorge Martínez, Pilar 34254758F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
José Alberto González Losada e Hij. B15594641 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
José Ramón Raña Neira, S.L. B15402530 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Julio Francisco Kars 4 4, S.L. B15737067 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Xunta de Compensación Pp. Zapateira V15977994 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Juravle Dumitru X5794153Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Kane, Abdou X6649167M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Kane, Bassirou X1879190K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
La Rebotica de Ariana Julia, S.L. B70114509 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
La Tubería, Instalaciones y Proye. B70004981 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Labora Ruiz, María Soledad 32790774L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Labrador Amado, M. Jesús 53302892R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lago Ces, Juan Manuel 52457155C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lago Maios, Óscar Ramón 47361041Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Laguna Fariña, Manuel 76966899K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lamas Álvarez, Jesús 76356554G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lampón Lijó, Eva María 76778244N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lampón y González, S.L. B15881048 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Langoma, S.L. B15509987 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lariño Agueira, Jesús María 33243504V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lastun Obras, S.L. B20974788 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lazo Vilariño, Diego Francisco 32427576Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Leal Landeira, Eusebio Ramón 33264950G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Leal Mosquera, María de los Ángeles 33287396W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Leal Simone, Regina X5433290T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Leiros García, Antonio Luis 32672984N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lemos Castro, Rubén 46895060S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lemos Otero, José Antonio 44829498Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lemos Suárez, José Antonio 33205825N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lens Boo, José Francisco 52930711Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lens Vicente, Antonio Javier 52457801E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
León León, María Luisa 32402895N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lepore Miguel, Antonio X3858968M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lestón Fernández, Miguel Ángel 002 B70125570 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lijó Deira, Benilda 76514124R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lijó García, Juan José 52937826Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lijó Gómez, Francisco José 32660084S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Liñeiro Sixto, María Amable 32246998D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lista Castro, María Monserrat 79311349N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lodeiro Vidal, Adrián 44836266C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Logística Pontesa, S.L. B15966005 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Loira Torrente, Tania 32708225V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Calvo, José María 32618805K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Campos, María Dolores 53486091M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Carrasco, José 28332763Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Castreje, Mario Borja 79332263L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Castro, Alberto 32684572P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Castro, M. Enma 76350170Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Castro, María 76451301Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Cierto, José Mario 76966139C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Enríquez, Javier Servando 32402084Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Hermida, Valentín 33265172L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Liñares, Juan Carlos 47359816X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López López, Begoña 32607699R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López López, José 32643918H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López López, María Consuelo 47359836F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López López, María Dolores 32796062V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Muíño, José Antonio 47361486R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Noya, Manuel 76356345W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Rincón, Julio Jorge 32811847R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Rodríguez, Modesto Luis 52937557K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Sande, Juan Pablo 32680321N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Sande, María Jesús 32657930T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Seoane, Paulino 52453043W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Temprano, Laura 76329990M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Temprano, María Elena 76329989G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Torrado, Carlos 52933934D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Torrado, José Guillermo 52933935X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Ugarte, Mauricio Eduardo 35320869E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Vázquez, Manuel 54129906G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Vergara, Miguel 32692856N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López Villamarín, Tania 47364217H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
López y Orille, S.L. B15817893 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Cajide, José Manuel 33206587S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Crespo, María 32676996E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Lustres, Ignacio 52936744J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Pérez, Juan Manuel 78784266C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Resua, Ramón 33196878N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Romero, Manuel 76968087J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lorenzo Seco, Juan Pablo 33291153X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lougzili Lougzili, Redouane X2072723D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Lozano Montoya, Adolfo 32797040Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Luana Moda, S.L. B70033535 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maderas Cuíña, S.A. A15219488 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Magallanes Torrado, M. Carmen 76778569S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Magariños Puente, María del Mar 53309034W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mahía Grupo 2, S.L. B15903537 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maldonado Otero, José Manuel 32699711J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mallo Fuentes, Juan 33277177H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mallo Guillín, Alejandro Luis 46918782R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mallo Pazos, José Luis 32402450G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mañana Villasuso, Francisco Javier 46902241C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maneiro Cairo, Juan José 33206463Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maneiro Carnota, Mario 76779806X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maneiro Piñeiro, Juan Rafael 78780248G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Maneiro Rego, Juan Manuel 52454556C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Manteiga de Arce, Ángel María Anto. 33184280H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Marcos García, América 33253881K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Marcos Larrosa, María Tania 32829948R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mariño Tojo, Juan Ramón 33300550T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Marmoles y Granitos Puebla, S.L. B15409212 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Márquez López, Mónica 32683022E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martelo Muñoz, Pablo 78797659G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martín Catoira, José Daniel 32313380J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martín Lago, Rubén 32700709E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martín Mateos Gil, José María 32417918Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Buño, Manuel 47352299Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Casteleiro, Teresa 32680931R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Fernández, Jesús 33281369R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Fuentes, Alfonso 32313656J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez García, Emmanuel 47404266R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Garrido, María Gloria 32763354S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez González, Ángel Manuel 78791901L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez González, María Concepción 33295686N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Jiménez, Óscar 32691241F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Martínez, José 76317109G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Martínez, Manuel 76362789Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Merlán, María del Carmen 32641415E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Moreira, David 44843702G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Pereira, Óscar 32792822C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Rama, Francisco José 32792141Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Silva, Cristina F. 53302039E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martínez Soto, Sonia María 32823419G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martíns Valerio, Samuel 45955711D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Martís Pérez, Juan José 52451566C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Masferro Residuos del Metal, S.L. B70132774 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mata Aradas, Eva 32841965N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mata Buyo, Manuel 76335607X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mata Soutullo, Óscar Alfonso 46896238C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mato Gómez, Francisco 76509539Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mato Rodríguez, Guillermo 76969869R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Matos Carballal, Antonio 33264109Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mazas Álvarez, José Antonio 76361547Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mbengue, Ousmane X3219462Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mecias Tejo, José 44838241V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Medina Patinez, Romarhulgluis del X6739196N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Medina Roman, Susana Elda 32713294A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Memet Constantín, Víctor X4555335R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mena Vázquez, María Antonia 45847813G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Méndez Pardo, María Belén 46896737J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Méndez Troitiño, María Mercedes 32426979S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Menéndez Doval, Carolina 34894016A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mera López, Tania 47368353Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mercacurtis, S.L. B70185335 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mérida Leis, José 53166697N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mesías Cacheiro, Emilio 76330451Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mexigal, S.L. B15580442 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mexirian, S.L. B70024385 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Míguez Briones, José María 76490090W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Míguez Calvo, Elisa 33177768S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Míguez Fandiño, Esperanza 33265500W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Míguez Noal, Carmen 76492911V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Míguez Regueiro, David 45845839P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Milprom, S.L. B15581853 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Minerales y Rocas Industriales, S.A. A15145063 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Miniño Fariña, Baldomero 76827416X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mira Vidal, Jesús 32813542V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Miranda Delgado, Sonia X3333131V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Miranda Lopes, Jorge Miguel X6662463F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Miranda Osset, Carlos 32442083P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Miss Desmak, S.L. B15994585 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moares González, Ramón 76501906L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Monroy Iglesias, Enrique 33187758T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montemuíño Sampedro, María Ángeles 33228439V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montero Moreira, María Belén 32830306Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montes Grela, Raquel Nuria 32773567Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Monteso Mora, Rogelio 28891368X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montoya Giménez, Antonio 54130900D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montoya Montoya, María 79342446J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Montoya Ramírez, Susana 79342845K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Morales Fernández, Alejandro 54125212W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moreira Coello, Enrique José 33296361C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moreira Martínez, Asunción 76325486D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Morgade Corbeira, María Evangelina 46919416Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Morillo, Daniel X5607433X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moro Muza, S.L. B15913676 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mos Cores, Purificación 52455467B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mosquera González, Josefina 33255338Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mosquera López, Francisco Javier 32775934Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mosquera Ouviña, Juana María 76504666L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mosquera Sánchez, Alipio 33225110T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mosteiro San, Martín M. Luisa 12188409L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moure Vázquez, Antonio Alfredo 33206107H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Moya Pereira, Álvaro Córdoba 52937205Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Mudanzas Carreira, S.L. B70071485 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Múgico Outeiral, Evaristo 32684140J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Multifiber, S.L. B15601529 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Muñiz Figueroa, Patricia 52937675R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Muñiz Quintáns, Juan Manuel 33280861E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Muñiz Sobrido, Juan 76484161F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Muñoz Márquez, María Carmen 32655125R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Murado Parra, Luis Antonio 52861957E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Naranjo Morodo, Enrique Cayetano 47363143W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Naya Riveiro, Carlos José 32785253H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Naya Suárez, Carlos 32787279C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Naya Zas, Alejandra 46901514Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ndiaye, Cheikh Ahmed Tidiane X3710596Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Nebril Picos, Ricardo 76386252D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Negrever, S.L. B15702335 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Neira Yáñez, José Ramón 33256082Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Nieto Míguez, Francisco Javier 44480595K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Noche García, Castor 33198424V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Nouche Ferreira, Pablo Antonio 33281023T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Novo Ares, Iago 47361779H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Novo Castro, Ana 32800366C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Novo Castro, María Delfina 52432803W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Novo Serantes, M. Isabel 32797558H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Noya Domínguez, José Antonio 32756143A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Noya González, Emilio 33285579W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Noya Muñiz, Jesús 52430415Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Nunes Rosa, Vinicius X8215040S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Núñez Castro, José Avelino 33265254D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Núñez Pérez, Carlos 76367637R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Núñez Pose, S.L. B70131966 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
O taberneiro, S.L. B15385743 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Oanes Carballido, Cándido 46916313Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Obras y Reformas Gabeiras, S.L. B15558075 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Olveira Caamaño, Roberto 79328028Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Olveira Quintáns, David 53301286M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Onjub, S.L. B15623770 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ordóñez Jamardo, José Manuel 78782478A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ordóñez Neira, Juan José 52932923X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Orgeira Díaz, Constantino 32666326R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Orgeira Vilariño, Jesús 76367014E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Orontes Europea, S.L. B97730931 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Orti Esteve, Jorge 39116202X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ortiz Díaz, Manuel 00366989R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Os Tres Soles, S.C. J15989742 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Osibarita, S.L. (en constitución) B70081435 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Fernández-Castillejo, Gonza. 32816005L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Freire, Manuel 33270204Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero García, Manuel 32747587A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Martínez, María del Pilar 33271503W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Pérez, Marcos 53167925K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Servia, Manuel José 32603744W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Tarrío, José 44808880G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Otero Veiga, María Sandra 52432663T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Oubiña Magariños, Francisco Javier 76869163N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Oucehogar, S.L. B15754757 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ousanrentsl B70108022 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Padrón Chao, María Josefa 33283637S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Painceiras Pita, Manuel Francisco 32658126N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
País Bernaldo, Jesús 32417283W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
País de la Iglesia, Segundo José 32802773N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
País Lago, Domingo Manuel 33275400N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Panadería Rianxo, S.C. J70024708 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Papaleo Cecilia, Andrea X1975037G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Parada Rodríguez, José Luis 34243956S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Paz Caamaño, María 32436607Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Paz Ramallo, Noe 53481104D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Bouza, Marcos Manuel 32684255J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Gómez, José Manuel 33262671W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Montero, Juan José 32661311T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Pardal, Daniel 45848637T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Suárez, María Digna 33217334K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pazos Varela, Juan 53165036F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pedreira Martínez, M. Ángeles 33285176J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pedreira Olveira, Carlos 76348031Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pego Vidal, María Mercedes 52453008J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Peino Gómez, Juan Carlos 32660230T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pena Calvo, Manuel 33256280M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pena García, Carlos 32704539B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pena Medín, Iván 33559741G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Peña Montero, Lázara 32721397X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pena Vázquez, Manuel 32292017V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pensado Porteiro, José 76324542P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pensado Pousa, Rogelio 33214649G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pensado Varela, Alma María 53162221K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereira Feal, Ángel Luis 76407018Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereira García, Manuel 33239436C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereira Moura, José Manuel X8479217Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereira Suárez, Inmanol 53486363R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereira Suárez, Santiago 52937163H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pereiro Pita, José Antonio 47360913A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Aneiros, Evaristo José 47350779N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Atanes, Francisco, S.L.N.E. B15950421 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Avendaño, Rafael Ángel 73240442R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Betanzos, Joaquín Jorge 52450335P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Bravo, José Alfonso 33506916X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Cal, María de la Luz 33307934R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Collazo, José Ángel 53485334F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Cortés, Nerina 48407483G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Fernández, Manuel 33108652Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Fontela, Andrés Vicente 32639695G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Fumero, Mauro Roberto X4704415H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez García, José Ángel 52938777E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Gil, Jonathan 53487334Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Iglesias, Carlos Javier 34896625J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Lema, José Ramón 47352882E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez López, David 46896163Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Outeiral, Benito Manuel 44806780C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Paz, Manuel 33228260E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Reboiras Francisco y Otero P. E15093966 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Resua, María Pilar 52451174L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Sambade, Hipólito 32423618N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Sampedro, María Lucía 52455296R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pérez Santamaría, José Manuel 33248423Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Perlada Grupo Inmobiliario, S.L. B15994866 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pesca Salmon, S.L. B15920945 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pescados Saúl e Hijos, S.L. B15536428 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pesqueras Bogavante, S.A. A15021108 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piñeiro Abet, José Manuel 47376490D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piñeiro Blanco, Antonio 76965616A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piñeiro García, José Luis 53480917Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piñeiro Lorenzo, Enrique Alberto 52454665Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piñeiro Rodríguez, Santiago 35391956Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pinto Larico, Roger X7581315D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pinturas Dolpon, S.L. B15772189 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pita Collazo, Olga L1516043K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pita Pérez, Alexandro 32673589L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pita Romero, María del Carmen 44832597P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piteira Espinosa, Isaac 32809866K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Piteira Espinosa, Jacobo 32809232P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Planas González, Juan Manuel 32406131M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Platas Carpente, Mónica 32695714H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Platas Souto, Carlos 46900708M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Polo Montero, María Ángeles 32667593A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pombo de Sousa, Brígida 79313852P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pombo Taibo, José Manuel 79318143K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Porquet Raymond X7078120P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Porto Fontenla, Carmen 32166982X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Portoles Sanjuan, Patricia 32637930X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pose Gómez, Alberto Luis 79327274K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pouso Santos, Francisco Javier 52454575Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Prego García, Eva María 35450919F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Prego Martínez, María Benita 15151341E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Prieto Fontela, Juan Diego 32697088N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Prieto González, María del Carmen 12738921A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Proami Noroeste, S.L. B70097415 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Proclasic Dos Mil 6, S.L. B70095013 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Prohostega, S.L. B15633688 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Albaype, S.L. B70124623 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Blanco y Veiras, S.L. B15933609 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Difervi, S.L. B15939358 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Galvamiño, S.L. B15515166 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Jogarbes, S.L. B15717192 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Laeiro, S.L. B15800592 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Naroval, S.L. B15873227 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Ponteyos, S.L. B15661770 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Reboiras, S.L. B15149891 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Reijoso, S.L. B15892805 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Roncudo, S.L. B70008701 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Supor, S.L. B15988215 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones Vilares y Ferreiro, S.L. B15969652 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones y Construcciones J. Ra. B70071865 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promociones y Construcciones River. B15933625 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promocións Pontenafonso, S.L. B15741507 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Promoplan Lérez, S.L. B36415461 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Pronialco, S.L. B15768070 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Proyectos Inmobiliarios Quenxe, S.L. B15947047 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Proyectos Integrales Norte, S.L. B15443724 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Puente Longueira, José Benito 47377761S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Queiruga Cameán, Juan 76496586N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Quiñoa Sanfiz, Josefa 32784221K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Quintáns Caamaño, Elías 32803123V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Quintáns López, Joaquín 32768957Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Quiza Romero, Juan Carlos 76369796K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Raducu Sorin, Robertino X6690845F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rama Insua, María José 32797330C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rama Martínez, M. Jesús 32425273B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rama Mella, Rubén 53162314E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramírez Arbeláez, Javier Eliecer X6090222Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramírez Barrul, Javier 09445563S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramírez Carrión, José Rolando X4183926L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramírez Montoya, María Azucena 32845732F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramírez Sabala, Nixon 48116307P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramos Fernández, José Manuel 32800870H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramos Martín, Delfino 42925659T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramos Neira, Ricardo 76913379E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ramos Núñez, Manuel Martín 34894967B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rañal Fraga, Generosa 76378423T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ranqui Hostelería, S.L. B15963036 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Raposo Pérez, Manuel Luis 33254006P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Raposo Regueiro, Manuel Pablo 33265485X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rarís Noya, M. Isabel 33255171T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Recarey Devesa, Jesús 32255809B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Redondo Montes, José Antonio 78780218C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Redondo Montes, Juan Carlos 52454148A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Redondo Puentes, Óscar José 32710101F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Redondo Vidal, María Josefa 33241595V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueira Fernández, José Luis 32404318D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueira Iglesias, Pedro Manuel 52455551A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueiro Montes, Juan Jesús 33297270D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueiro Raña, José Manuel 33295845X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueiro Vázquez, Antonio 44823501C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Regueiro Veiras, Ernesto 32406046N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rehabilitacións Ecodomus, S.L. B15966724 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rellán Souto, Maximino 32801054H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rendo Caldelas, Jesús Avelino 33261379K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Restaurante Ana Brenlla, S.L. B15239767 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Restaurante Brandomín III, S.L. B15760903 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Retuerta Sedofeito, Antonio Javier 08987367W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey García, Juan Carlos 32835627E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey López, Baldomero 76507294W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Marta, Rafael L. 32604830F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Martínez Gonzalo /000320504p S B15901549 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Noya, Manuel 33245669C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Paredes, José Manuel 44837395E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Salgueiro, Juan José 78798516X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Segade, Javier 45908238P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rey Vázquez, Evarista 33282980W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Reyero López, Carlos Higinio 32828122S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Cadillo, Miguel Ángel 52457904X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Carou, Manuel 76488185Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial González, Asunción 33288289K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Ordóñez, Rosario 76497174W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Outeiral, María Ibone 52936677S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Rodríguez, José Eugenio 52933941Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rial Romero, Rocío 78797415J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rico Sanjuan, Antonio 32640714B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Río González, Felix Alfonso del 09771392A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ríos Iglesias, Jorge 33145565N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ríos Lago, Víctor Manuel 34876090V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ríos Liste, José Manuel 32808737L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivadulla Pazos, Guillermo 48111268Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Bazarra, Jesús 33225763D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Cascudo, Ángel 32689562F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Fraga, José Manuel 78792026Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Gestal, Miguel Ángel 79324035W Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Prados, José Fernando 32623732A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Rey, Silvia 47353854M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivas Souto, Rafael 76506460L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Riveiro Hermo, José Luis 52451883S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivera Grandal, Sergio 32666434V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivera Hermida, María Pilar 32818114N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rivero Domínguez, Arsenio 34973477E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Roca García, Alberto 34889085V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodeiro Santiago, Marcelino 32677909S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodrigues Gama, Jeane X2174793M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Asorey, Juan Luis 32837425A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Baña, David 32669532X Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Bañobre, Antonio 32566567Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Blanco, Marcos 32661143Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Boquete, Emilia Carmen 79313437F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Calvo, José 33274652T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Díaz, José Luis 32833569B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Figueira, Lucía 45847065S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Franco, Ramón 33269808D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez García, Cipriano 78780102L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez González, Carlos 32689533R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez González, Javier 32629843L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Leira, María Mar 32679671Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Mallo, M. Pilar 76366690C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Napoleón, Nicolás 32707866A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Pérez, Jesús Carlos 32442435S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Pérez, María Beatriz 53481283G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Rial, Antonio 32537613L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Rodríguez, Olga 34951277V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Rodríguez, Santiago 32770252J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Sánchez, Manuel Luis 32393713F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Santamaría, Ramiro Antón 32845863T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Suárez, Eugenio 32753822M Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Suárez, María Montserrat 44806911J Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rodríguez Vázquez, Cristina 79333497B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Roel Fraga, María Carmen 32420009Z Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Roel Mesías, Manuel 34892583L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rois O Filandón, S.L. B15825326 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rojo Botana, María Rocío 79314626T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rojo Núñez, David 44816980P Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rojo Pombo, Braulio Fernando 44819744N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rojo, Sergio X7824397G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romalde Carreira, Pedro 32645907Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romano Vilar, José Andrés 52930380C Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Borja, María 32677026Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Fidalgo, María del Carmen 52936456R Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Liñeiro, José Antonio 32451660V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Pérez, Primo 33260736E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Salazar, José Benigno 32680251B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Sampedro, Carolina 76967901B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Vargas, David 32717851Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Romero Yuste, José Luis 33254757T Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ronquete Otero, José Manuel 76777902S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Roo Calvo, José Miguel 33286409G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Roo Sánchez, Eloy 76778157V Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rosende Nodar, Pablo 79324745E Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Rosillo Jiménez, José Luis 44845616D Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ruibal Agudo, Rafael 32442987S Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ruiz Freire, Javier 46911220Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Ruiz Silva, Jessica 53169448A Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Saavedra Barreiro, María Inmaculada 76779846G Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Saavedra Feal, Francisco Javier 32749942N Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Saavedra Pardo, Manuel 76358800L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sadasi 1, S.L. B29883022 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sajufer, S.L. B15706948 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Salazar Borja, Emilio 32748982H Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Salis Narón, S.L. B70028295 Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Salleres Carneiro, Roberto 53161291B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sampedro Núñez, Manuel 47371948K Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sampedro Sampedro, Carmen 33108093F Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
San Claudio Santa Cruz, Carlos 32829667L Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sánchez Blanco, Alberto 32824208B Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sánchez Blanco, Víctor Manuel 78790186Y Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sánchez Núñez, Eva María 32752798Q Dil. 20.1.2014 Req. designación propiedades
Sánchez Ozores, Roberto Ventura 52456455X Dil.
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS