ANUNCIO do 5 de marzo de 2014, da Zona de Recadación de Vigo, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Abalde Martínez, José e douscentos corenta máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal do xeito indicado no artigo anterior, e emprázanse os interesados, ou os seus representantes, que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Zona de Recadación de Vigo, con enderezo na rúa Areal, nº 62, local 3, en Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Unha vez transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 5 de marzo de 2014

Javier Sánchez GarcíaRecadador de zona de Vigo

ANEXO

Providencia Interesado/a Concepto
NIF/CIF Nome
13790475226 36069687Y Abalde Martínez, José Exp.: 2013/79/630/03310Liq.: 500130035399
13790483047 35938891B Abalde Rodríguez, José Exp.: 2013/79/630/03280Liq.: 500130035369
13790482970 35938891B Abalde Rodríguez, José Exp.: 2013/79/630/03281Liq.: 500130035370
13790482728 35938891B Abalde Rodríguez, José Exp.: 2013/79/630/03282Liq.: 500130035371
13540460835 53173922S Acevedo Clemente, Alfredo Exp.: 2012/54/000/18268Liq.: 600121084288
13540502723 35760705Y Alonso Rodríguez, M. Concepción Exp.: 2013/54/302/00008Liq.: 500130036977
13540502767 35760705Y Alonso Rodríguez, M. Concepción Exp.: 2013/54/302/00009Liq.: 500130036978
13360460069 36121675Z Álvarez Díaz, Pablo Exp.: 2013/36/707/00053Liq.: 500130032297
13360499262 35579125B Álvarez García, Jonathan Exp.: 2012/36/010/00150Liq.: 651725011743
13360499273 35579125B Álvarez García, Jonathan Exp.: 2012/36/010/00151Liq.: 651725011742
13150494621 34868748N Álvarez Martínez, José Ángel Exp.: 2013/15/111/02658Liq.: 500130038034
13360508260 39469140J Álvarez Mosquera, Rubén Exp.: 2010/36/009/00033Liq.: 651725006654
13790482431 36023702K Álvarez Refojos, José Bernardo Exp.: 2013/79/630/03296Liq.: 500130035385
13790483070 35541067H Amor Varela, José Exp.: 2013/79/630/03267Liq.: 500130035356
13790483069 35541067H Amor Varela, José Exp.: 2013/79/630/03266Liq.: 500130035355
13790483190 X0548542S Anjos Luis, Santos dos Exp.: 2013/79/701/00326Liq.: 500130034207
13360460025 36072863P Argibay Sixto, Alfonso Jesús Exp.: 2013/36/301/00050Liq.: 500130032176
13790483256 36160084J Arines Soto, Ricardo Exp.: 2013/79/100/00063.Liq.: 500130032031
13790475149 B36264224 Ariñomar, S.L. Exp.: 2013/79/630/04006Liq.: 500130036095
13540460978 36173389R Arriola Silva, Leticia Valer Exp.: 2012/54/000/18856Liq.: 600121077130
13790507291 G36686129 Asoc. de Consumidores A Xuntanza Exp.: 2013/79/000/Ir-2-2013Liq.: xuro reint. ax.
13790507258 G70104815 Asoc. de Mediación Social De Galici. Exp.: 2011/79/000/R-33-2013Liq.: reint. ax.-subvención
13790507269 G70104815 Asoc. de Mediación Social De Galici. Exp.: 2013/79/000/Ir-33-2013Liq.: xuro reint. ax.
13790505872 G36500742 Asoc. do Baixo Miño Comerciantes e Exp.: 2009/79/000/R-103-2013Liq.: reint. ax. subvención
13790505916 G36500742 Asoc. do Baixo Miño Comerciantes e Exp.: 2013/79/000/Ir-103-2013Liq.: xuro reint. ax.
13790507280 B36993798 Audiovisual y Multimedia Noroeste, Exp.: 2013/79/000/Ir-68/2013Liq.: xuro reint. ax.
13790507225 B36993798 Audiovisual y Multimedia Noroeste, Exp.: 2009/79/000/R-68-2013Liq.: reint. ax. subvención
13270497196 35310270A Ayan Ferreiros, Víctor Exp.: 2011/27/006/00046Liq.: 651091002794
13360459960 E36978880 B y R Motos, C.B. Exp.: 2013/36/000/01126Liq.: 500130032291
13360499394 B36519569 Bainis Urbe, S.L. O Rosal Exp.: 2006/36/010/07601Liq.: 600061138588
13360499504 B36519569 Bainis Urbe, S.L. O Rosal Exp.: 2008/36/010/08081Liq.: 600081004805
13360499493 B36519569 Bainis Urbe, S.L. O Rosal Exp.: 2008/36/010/08082Liq.: 600081004806
13360459838 36125814J Barbosa Rodríguez, Óscar Exp.: 2013/36/000/01168Liq.: 500130032494
13360459849 36125814J Barbosa Rodríguez, Óscar Exp.: 2013/36/000/01167Liq.: 500130032493
13790482321 36037859X Bóveda Méndez, María Celia Exp.: 2013/79/630/03304Liq.: 500130035393
13320456952 X2884685W Brandao Parente, Borlido Mario Jor. Exp.: 2013/32/000/00706Liq.: 500130034286
13540460934 76996152H Cabaleiro Pereira, Javier Exp.: 2012/54/000/10266Liq.: 620111025739
13360499020 35557968Z Caballero Alonso, Indalecio Exp.: 2013/36/000/01350Liq.: 500130037194
13360459585 36055336F Campos Piedras, Fernando Exp.: 2013/36/707/00060Liq.: 500130032304
13540501843 36045554T Caride Montenegro, Ángel Daniel Exp.: 2013/54/000/00918Liq.: 500130037961
13540502338 36053590D Carriedo Villanueva, Juan Francisco Exp.: 2009/54/000/S-98/09Liq.:
13360500912 36072597H Castelo Silveira, Javier Exp.: 2013/36/000/01278Liq.: 500130036879
13360459992 54382506H Cavani Gómez, Maximiliano Julián Exp.: 2013/36/000/00820Liq.: 500130018039
13540502624 X1170916D Cavani Maximiliano, Julián Exp.: 2013/54/000/00935Liq.: 500130037979
13360500824 H36794865 Cdad. Prop. Calle Torrente Ballester Exp.: 2013/36/000/01371Liq.: 500130037303
13360499130 H36213437 Cdad. Prop. Edificio de Mondariz Exp.: 2013/36/000/01363Liq.: 500130037294
13360499108 H36119980 Cdad. Prop. Edificio San Roque Puent. Exp.: 2013/36/000/01361Liq.: 500130037289
13790507500 36170363B Cebral Otero, Manuel Exp.: 2013/79/000/01508Liq.: 500130036855
13270456089 B36486983 Chan Urban, S.L. (en constitución) Exp.: 2013/27/000/00095Liq.: 512130000227
13270456078 B36486983 Chan Urban, S.L. (en constitución) Exp.: 2013/27/000/00096Liq.: 512130000228
13790507566 B27772094 Charters del Atlántico, S.L. Exp.: 2013/79/630/04558Liq.: 500130036815
13360500857 X8261801V Chourio Rubio, Maureen Awilda Exp.: 2013/36/000/01358Liq.: 500130037216
13540501535 35610656D Cid Rodríguez, Laura Exp.: 2013/54/302/00017Liq.: 500130037228
13360499119 H36130805 Comunidad Vecinos Edificio Nuestra Exp.: 2013/36/000/01360Liq.: 500130037283
13790507270 53182247Z Conde Rodríguez, Samuel Levi Exp.: 2013/79/000/Ir-214-2012Liq.: xuro reint. ax.
13790507247 53182247Z Conde Rodríguez, Samuel Levi Exp.: 2010/79/000/R-214-2012Liq.: reint. ax. subvención
13360459728 B36964906 Construcasa Galicia, S.L. Exp.: 2010/36/005/02681Liq.: 600101024783
13360459740 B36964906 Construcasa Galicia, S.L. Exp.: 2010/36/000/T-2681/10Liq.:
13360500417 36158084Z Costal Álvarez, José María Exp.: 2013/36/000/01277Liq.: 500130036878
13360459354 77010535A Darroza Cayetano, Santiago Exp.: 2013/36/301/00084Liq.: 500130032232
13540461264 53191555F Davila Farias, Jonathan Exp.: 2013/54/000/00835Liq.: 500130034169
13360459970 54230977J De Moraes, da Silva Cassilino
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL