ANUNCIO de acordos de inicio de expedientes de reintegro de axudas ao estudo.

Sección:VI. Anuncios
Emisor:UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

Ao non poderse levar a cabo a notificación persoal aos interesados, segundo o disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e en aplicación do disposto no mesmo artigo, débense publicar para os efectos de notificación os acordos de inicio de expedientes de reintegro de axudas ao estudo. Durante o prazo de dez (10) días, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, os interesados terán á súa disposición os expedientes para que, de acordo co artigo 84 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, aleguen e presenten os documentos e xustificantes que xulguen pertinentes ante a Universidade da Coruña, Pavillón de Estudantes, 15071 A Coruña. Teléfono 981 16 70 00, extensión 2362.

A Coruña, 10 de xuño de 2014

Teresa González MartínezXefa da Sección de Bolsas

ANEXO

Interesados NIF Importe Curso Causa
Arancibia Campos, Sheyla Jessenia R/ Industrial, 3, 1º 15005 A Coruña Y0978292R 3.500,00 € 2012/13 2.13
Arshad Botas, Jacobo R/ Armada Española, 26, 11º A 15402 Ferrol A Coruña 54131947K 4.437,00 € 2012/13 2.13
Brandón Pérez, Ignacio R/ Paiosaco, 12, 2º 15145 A Laracha A Coruña 54151333H 3.886,00 € 2012/13 2.13
Cabrera Díaz, Génesis Gabriela R/ Moncho Reboiras, 5, 2º B 15670 Culleredo A Coruña 48112240N 3.842,00 € 2012/13 2.13
Campos Servín, Manuel R/ Eduardo Pondal, 29, 4º D 36002 Pontevedra 77547299Q 6.056,00 € 2012/13 2.13
Couceiro Díaz, Carlos Beade R/ Lagoa, 6, 4º B 15660 Cambre A Coruña 32698738Y 5.535,00 € 2012/13 2.13
Díaz Rama, Irene R/ Carretera Militar, 248, 1º A 07600 Arenal (S) Illes Balears 43213116A 6.679,00 € 2012/13 2.14
Estévez Rodríguez, Jesús R/ Castelao, 18, 3º A 36860 Ponteareas Pontevedra 34879392F 6.056,00 € 2012/13 2.13
Fagín Burque, Marcos R/ Alcalde Lens, 24, 4º 15010 A Coruña 53302624D 2.985,00 € 2012/13 2.13
Falcón Delgado, Alexandre R/ Ardinso (Guillán), 8 36613 Vilagarcía de Arousa Pontevedra 35485583X 6.056,00 € 2012/13 2.13
García Marnotes, Natalí R/ Aquilino Sánchez, 11, 1º A 32500 O Carballiño Ourense 76734590N 2.985,00 € 2012/13 2.13
Gómez de Ramón Ballesta, Luis Avda. de la Victoria, 2, escaleira 2, 5º B 30007 Murcia 48614825R 6.056,00 € 2012/13 2.14
González Gil, Blanca Cristina Rolda de
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL