ANUNCIO do 2 de abril de 2014, da Zona de Recadación de Vigo, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan os interesados para seren notificados por comparecencia (Acedeira Hosteleros, S.L. e cento vinte e seis máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal do xeito indicado no artigo anterior, e emprázanse os interesados, ou os seus representantes, que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de quince (15) días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Zona de Recadación de Vigo, con enderezo na rúa Arenal nº 62, local 3, en Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Unha vez transcorrido o dito prazo sen se efectuar a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 2 de abril de 2014

Javier Sánchez GarcíaRecadador de zona de Vigo

ANEXO

Providencia Interesado/a Concepto
NIF/CIF Nome
14360583182 B27770635 Acedeira Hosteleros, S.L. Exp.: 2014/36/000/00054 liq.: 500140003240
14540584168 35566660N Alonso Martínez, Ramón Exp.: 2013/54/000/02912 liq.: 600725543743
14790591651 53170690A Alonso Pérez, Moisés Exp.: 2014/79/000/00358 liq.: 500140003224
14790591585 B36873396 Álvarez Fernández e Hijos, S.L. Exp.: 2014/79/520/00012 liq.: 500140001163
14540593430 35980151D Álvarez González, Manuel Horacio Exp.: 2013/54/000/05110 aut.: 650725474621
14540585170 36158359J Álvarez Leyenda, Miguel Ángel Exp.: 2014/54/000/00029 liq.: 500140000297
14790590507 B36497956 Ambulancias BDM-Arcade, S.L. Exp.: 2014/79/520/00045 liq.: 500140001793
14790590562 B36497956 Ambulancias BDM-Arcade, S.L. Exp.: 2013/79/520/01444 liq.: 500130038492
14270576452 B27229269 Aplicaciones Gómez Galicia, S.L. Exp.: 2012/27/000/01051 liq.: 512120001640
14790591552 B36905305 Asistencia Gestrans, S.L. Exp.: 2014/79/000/00211 liq.: 500140001509
14790591607 B36905305 Asistencia Gestrans, S.L. Exp.: 2014/79/000/00214 liq.: 500140001512
14360583094 35819771P Avendaño Domínguez, Ramón Exp.: 2013/36/000/02646 liq.: 504130000244
13790412295 36174344J Bahamonde Rodríguez, M. Ángeles Exp.: 2013/79/000/01272 liq.: 500130030847
14150572282 X8535901A Baiaram Mircea, Florin Exp.: 2013/15/023/00042 liq.: 620111102017
14790591739 33106671B Bermo Mieites, José Emilio Exp.: 2014/79/000/00202 liq.: 500140001476
14540584498 44807275D Brea López, José Manuel Exp.: 2013/54/000/04943 liq.: 620111121569
14360581455 35570827Q Cabaleiro Vila, Ana Exp.: 2012/36/007/04010 liq.: 600121036277
14790594753 39468465M Camacho Jiménez, Ángel Exp.: 2013/79/000/00293 liq.: 500130012177
14540584510 36083120F Camacho Jiménez, José Antonio Exp.: 2013/54/000/03429 liq.: 620111114580
14540584509 36142495L Campos Gómez, Alberto Exp.: 2013/54/000/07716 liq.: 620111131202
14790589847 76897023L Cardoso Mariño, Jorge Exp.: 2014/79/505/00013 liq.: 500140002298
14540584950 36069290T Carrera Barreiro, Javier Exp.: 2013/54/000/00013 liq.: 510130000300
14790591520 B36046563 Centro Comercial Ibáñez, S.L. Exp.: 2014/79/520/00068 liq.: 500140003347
14360583039 B36746071 Cerviño y Maquieira, S.L. Exp.: 2009/36/010/06236 liq.: 600071248509
14360583193 B36959849 César Corbacho e Hijos, S.L. Exp.: 2014/36/000/00056 liq.: 500140003271
14540585191 36035144D Clemente Pérez, José Ángel Exp.: 2014/54/000/00027 liq.: 500140000295
14150572238 B36994770 Consorcio Inmobiliario Bella Vista Exp.: 2007/15/011/05815 liq.: 600071077506
14150572293 B36994770 Consorcio Inmobiliario Bella Vista Exp.: 2007/15/011/05818 liq.: 600071077509
14150572227 B36994770 Consorcio Inmobiliario Bella Vista Exp.: 2007/15/011/05817 liq.: 600071077508
14360594424 B36189744 Construcciones Garydom, S.L. Exp.:
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL