Anuncio do 1 de decembro de 2006, da Delegación Especial de Galicia, de notificacións pendentes.

Sección:VI. Anuncios
Emisor:AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De acordo co disposto no artigo 112 da Lei xeral tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro), ao non lles poder ser notificados por causas non imputables á Administración e realizándose, polo menos, os intentos de notificación exixidos polo citado artigo, polo presente anuncio cítanse os obrigados tributarios, demais interesados ou representantes que se relacionan no anexo, para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que nel se inclúen.

Os obrigados tributarios, os demais interesados ou os seus representantes deberán comparecer no prazo máximo de 15 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no boletín oficial correspondente, en horario das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, nos lugares que en cada caso se sinalan, para o efecto de se practicaren as notificacións pendentes nos procedementos tramitados polos órganos relacionados no anexo.

Cando, transcorrido o dito prazo, non se comparecese, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 1 de decembro de 2006.

Mª Teresa Pisano Avello

Delegada especial de Galicia

Lugares de comparecencia

OFICINA XESTORA DOMICILIOCOD.

POST.MUNICIPIO

G08607 SANT ANDREU R/ SANT ANDREU 196 08030BARCELONA

G38600 SANTA CRUZ DE TENERIFE AV. JOSE ANTONIO 6 38001SANTA CRUZ DE TENERIFE

G54600 VIGO R/ LALIN 2 36209VIGO

G09600 BURGOS R/ VITORIA 39 09004BURGOS

G11027 PUERTO SANTA MARIA R/ LARGA 72 11500PUERTO SANTA MARIA

G15009 BETANZOS PR. CONSTITUCION 9 15300BETANZOS

G15019 CARBALLO AV. DO AMBULATORIO S/N 15100CARBALLO

G15023 I. A. DE CEE R/ ZONA DO RECHEO S/N 15270CEE

G15037 FERROL R/ TELLEIRAS15406FERROL

G15062 I. A. ORTIGUEIRA AV. CONSTITUCION S/N 15330ORTIGUEIRA

G15074 RIBEIRA PR. MARIÑEIROS 10 15960RIBEIRA

G15079 SANTIAGO DE COMPOSTELA LG. SALGUEIRIÑOS S/N 15705SANTIAGO DE COMPOSTELA

G15600 A CORUÑA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15003A CORUÑA

G15850 UGGE R/ COMANDANTE FONTANES 10 15003A CORUÑA

G15853 D. REXIONAL XESTION TRIBUTARIA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15003A CORUÑA

G27019 FOZ AV. ALVARO CUNQUEIRO 33 27780FOZ

G27031 MONFORTE DE LEMOSR/ VEIGUIÑA 43 27400MONFORTE DE LEMOS

G27600 LUGO R/ RAIÑA, 2 27001LUGO

G29600 MALAGA AV. ANDALUCIA 2 29071MALAGA

G32010 O BARCO DE VALDEORRAS R/ LUGO 1 32300O BARCO DE VALDEORRAS

G32020 I. A. DO CARBALLIÑO R/ ALBERTO VILANOVA 22 32500CARBALLIÑO

G32025 I. A. DE CELANOVA R/ ENCARNACION 44 32800CELANOVA

G32086 VERIN R/ COLON 2 32600VERIN

G32600 OURENSE R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

G35018 FUERTEVENTURAR/ PRIMERO DE MAYO 92 35600PUERTO ROSARIO

G36017 A ESTRADA AV. BENITO VIGO 51 36680A ESTRADA

G36042 PONTEAREAS AV. GALICIA S/N 36860PONTEAREAS

G36055 TUI PR. SAN FERNANDO 2 36700TUI

G36600 PONTEVEDRA PR. DE OURENSE 2 36071PONTEVEDRA

G37600 SALAMANCA R/ RECTOR LUCENA 12 37002SALAMANCA

R02752 ALBACETE (U.O.D.) R/ FRANCISCO FONTECHA 2 02001ALBACETE

R36042 PONTEAREAS AV. GALICIA S/N 36860PONTEAREAS

R36055 TUI PR. SAN FERNANDO S/N 36700TUI

R36060 VILAGARCIA DE AROUSA PS. ELPIDIO VILLAVERDE 3 36600VILAGARCIA DE AROUSA

R36600 DEPENDENCIA RECADA. PONTEVEDRA PR. DE OURENSE 2 36071PONTEVEDRA

OFICINA XESTORA DOMICILIOCOD.

POST.MUNICIPIO

R36712 DEP. RECADA-712 PONTEVEDRA PR. DE OURENSE 2 36002PONTEVEDRA

R36732 DEP. RECAUD-732 PONTEVEDRA PR. DE OURENSE 2 36002PONTEVEDRA

R36752 PONTEVEDRA (U.O.D.) PR. DE OURENSE 2 36002PONTEVEDRA

R36782 UNADE. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA PR. DE OURENSE 2 36002PONTEVEDRA

R37752 SALAMANCA (U.O.D.) R/ RECTOR LUCENA 12 37002SALAMANCA

R37782 UDADE REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ RECTOR LUCENA 12 37002SALAMANCA

R38006 ARONA R/ ARQUITECTO GOMEZ CUESTA S/N 38660ARONA

R38782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA AV. JOSE ANTONIO 6 1 38003SANTA CRUZ DE TENERIFE

R45782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ ALFONSO X EL SABIO 1 00000TOLEDO

R50752 ZARAGOZA (U.O.D.) R/ ALBAREDA 16 50004ZARAGOZA

R50782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ ALBAREDA 16 50004ZARAGOZA

R52600 DEPENDENCIA RECADAC. GIJON R/ ANSELMO CIFUENTES 13 33205GIJON

R52782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ ANSELMO CIFUENTES 13 33205GIJON

R53782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA PR. LAS MARINAS S/N 11407JEREZ DE LA FRONTERA

R54600 DEPENDENCIA RECADAC. VIGO R/ LALIN 00002 36209VIGO

R54732 DEP. RECADAC.-732 VIGO R/ LALIN 2 36209VIGO

R54752 VIGO (U.O.D.) R/ LALIN 2 00000PONTEVEDRA

R54782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ LALIN 2 36209VIGO

R07782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ CECILIO METELO 9 07003PALMA

R08308 VILANOVA G. RB SAMA 00045 08800VILANOVA GEL

R08752 BARCELONA (U.O.D.) PR. LETAMENDI, 13-22 08007BARCELONA

R08782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA PR. LETAMENDI, 13-22 08007BARCELONA

R09224 MIRANDA DEL EBRO R/ CONDADO TREVIÑO 1 09200MIRANDA DEL EBRO

R09782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ VITORIA 39 09004BURGOS

R10782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ SANCHEZ HERRERO 6 10004CACERES

R15009 BETANZOS PR. CONSTITUCION 9 15300BETANZOS

R15019 CARBALLO AV. DO AMBULATORIO S/N 15100CARBALLO

R15037 FERROL R/ TELLEIRAS 15406FERROL

R15074 RIBEIRA PR. MARIÑEIROS 10 15960RIBEIRA

R15079 SANTIAGO DE COMPOSTELA LG. SALGUEIRIÑOS S/N 15705SANTIAGO DE COMPOSTELA

R15600 DEPENDENCIA RECADAC. A CORUÑA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15071A CORUÑA

R15712 DEP. RECAD.-712 A CORUÑA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15071A CORUÑA

R15732 DEP. RECAD.-732 A CORUÑA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15071A CORUÑA

R15752 A CORUÑA (U.O.D.) R/ COMANDANTE FONTANES 10 15071A CORUÑA

R15782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ COMANDANTE FONTANES 10 15003A CORUÑA

R15852 DEPEND. REGIONAL RECADACION R/ COMANDANTE FONTANES 10 15003A CORUÑA

R19782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ MAYOR 17 19001GUADALAJARA

R22752 HUESCA (U.O.D.) PR. DE NAVARRA 11 22071HUESCA

R22782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA PR. DE NAVARRA 11 22071HUESCA

R24782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA AV. GRAN VIA DE SAN MARCOS 18 24002LEON

R27019 FOZ AV. ALVARO CUNQUEIRO 33 27780FOZ

R27600 DEPENDENCIA RECADACION LUGO R/ RAIÑA 2 27001LUGO

R27732 DEP. RECADAC.-732 LUGO R/ RAIÑA 2 27001LUGO

R27782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ RAIÑA 2 27001LUGO

R28092 MOSTOLES R/ BECQUER (ENTR. POSTERIOR) 2 28932MOSTOLES

R28782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ GUZMAN EL BUENO. 139 28003MADRID

R32010 O BARCO DE VALDEORRAS R/ LUGO 1 32300O BARCO DE VALDEORRAS

R32086 VERIN R/ COLON ESQ. CONSTITUCION 2 32600VERIN

R32600 DEPENDENCIA RECADAC. OURENSE R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

R32712 DEP. RECAD.-712 OURENSE R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

R32732 DEP. RECAD.-732 OURENSE R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

R32752 OURENSE (U.O.D.) R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

R32782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ SANTO DOMINGO 25 32071OURENSE

R33782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA R/ 19 DE JULIO 1 33002OVIEDO

R35004 LANZAROTE R/ VARGAS 6 35500ARRECIFE

R35782 UNAD. REC. DEBEDAS MENOR CONTIA PR. DERECHOS HUMANOS 1 35003LAS PALMAS

R36017 A ESTRADA AV. BENITO VIGO S/N 36680A ESTRADA

Non obstante, se vostede cambiou de domicilio fiscal poderá comparecer nas oficinas da Axencia Estatal da Administración Tributaria correspondentes ao seu domicilio fiscal para a práctica das notificacións pendentes.

NIF NOME PROCEDEMENTO EXPEDIENTEORGANO

RESPONS.LUGAR

COMPAREC.

G15687825SAGUNTO UTE LEY 18/82 RESOLUCION C. / IMPOSICION SANC. G. 0699118764960XESTION G15600

G32294480BEM BRASIL, S.C. CARTA DE REQUIRIMENTO 0699126323344XESTION G32020

G32328379BOXES OURENSE, S.C. REQUIRIMENTO DE DATOS MOD. 390-2005 0699123999109XESTION G32600

F15650377ISMAEL, SAT. N 967 XUGANOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699118144148XESTION G15079

B15257215LO Y YA, S.L. NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699118145733XESTION G15079

B32266041SIENONEI, S.L. NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699120800601XESTION G32020

B36457232A CABEZALLA, S.L.EN CONST.ITUCION CARTA DE REQUIRIMENTO 0699113629867XESTION G36600

E36387967A COCIÑA DA AVOA, C.B. RESOLUCION C. / IMPOSICION SANC. G. 0699126251395XESTION G36042

A81237851A CORUÑA DE CABLE, S.A. NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699120756134XESTION G15600

F36410256A LAMEIRA, SAT RESOLUCION C. / IMPOSICION SANC. G. 0699118854409XESTION G36055

F36410256A LAMEIRA, SAT RESOLUCION C. / IMPOSICION SANC. G. 0699118854390XESTION G36055

F36410256A LAMEIRA, SAT REQUIRIMENTO DE DATOS MOD. 390-2005 0699116781789XESTION G36055

E27252089A LAVANDEIRA, C.B. LIQ. EN EXECUTIVA A2760006096000142 0699097356779RECADACIONR27600

E27252089A LAVANDEIRA, C.B. LIQ. EN EXECUTIVA A2760006096000131 0699097356760RECADACIONR27600

B15732274A SEARA FABRICA DE MUEBLES, S.L. NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699120764274XESTION G15600

B15749153A TUA CAMISA, S.L.NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699120762918XESTION G15600

B15899768A TUA ESCOLHA, S.L.REQUIRIMENTO MOD. 347-2005 0699123611330XESTION G15079

B15357239A.D.C.B., S.L.NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699118139335XESTION G15079

B15501257A.E.S. AULA DE ENSINO SONEIRA, S.L.NOTIFICACION DE BAIXA PROVISIONAL 0699119232331XESTION G15600

B15501257A.E.S. AULA DE ENSINO SONEIRA, S.L.NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699120764559XESTION G15600

B36342731A.M.J. MIÑO TRANSPORTES, S.L.LIQ. EN EXECUTIVA A3605506506006427 0699127411089RECADACIONR36782

B15514326A.T.P. AISLAMIENTOS, S.L. NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699125260286XESTION G15600

B36446326A.U. PUJAYO, S.L.REQUIRIMENTO MOD. 349-2005 0699113539364XESTION G36600

76350734AAÑON ANTELO JOSE MANUEL ACORDO COMPENSACION 150630304622M 0699095243147RECADACIONR15782

B36371813A'TRACTORA TRANS, S.L.CARTA DE REQUIRIMENTO 0699113629849XESTION G36600

B15243611ABACO CONSULTING, S.L.NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC. 0699118147879XESTION G15600

76984612RABAD IGLESIAS JOSE LUIS PROPOSTA DE LIQUIDACION IRPF 2005 0699119837991XESTION G36600

G15732175ABADESA DE GALICIA RESOLUCION C. / IMPOSICION SANC. G. 0699118764649XESTION G15600

B36370674ABADGAS PONTEVEDRA, S.L.CARTA DE REQUIRIMENTO 0699120842035XESTION G36600

B15599988ABADIA REAL, S.L.NOTIFICACION AC. INI. / T. AUD. EXP. SANC...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL