Resolución do 7 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como o da adquisición de novas especialidades, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se farán a presentación dos aspirantes e se anuncian tamén as datas, as horas e os lugares en que se celebrarán a proba de coñecementos de lingua galega e a primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7 da convocatoria.

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

De acordo co establecido no punto 3 da base común 6 da Orde do 16 de marzo de 2004 (DOG do 25 de marzo), pola que se convocaban procedementos selectivos para acceso ao corpo de mestres, así como para a adquisición de novas especialidades, esta dirección xeral acorda facer a citación dos aspirantes a ingreso no corpo de mestres que actuarán perante os seguintes tribunais:

-Tribunal único de idioma estranxeiro: francés de Santiago de Compostela.

 1. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

 2. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

 3. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

  -Tribunal número 1 de idioma estranxeiro: inglés da Coruña.

 4. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

 5. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

 6. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  -Tribunal número 2 de idioma estranxeiro: inglés de Lugo.

 7. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

 8. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

 9. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

  -Tribunal número 3 de idioma estranxeiro: inglés de Ourense.

 10. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

 11. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

 12. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  -Tribunal número 4 de idioma estranxeiro: inglés de Pontevedra.

 13. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

 14. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

 15. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

  -Tribunal número 5 de idioma estranxeiro: inglés de Santiago de Compostela.

 16. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

 17. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

 18. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

  -Tribunal número 1 de educación infantil da Coruña.

 19. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

 20. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

 21. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  -Tribunal número 2 de educación infantil da Coruña.

 22. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

 23. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

 24. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  -Tribunal número 3 de educación infantil da Coruña.

 25. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

 26. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

 27. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  -Tribunal número 4 de educación infantil de Lugo.

 28. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

 29. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

  Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

 30. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

  Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

  -Tribunal número 5 de educación infantil de Lugo.

 31. Acto de presentación dos opositores.

  Data: 25 de xuño de...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL