Resolución do 7 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Persoal, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso no corpo de mestres, así como o da adquisición de novas especialidades, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se farán a presentación dos aspirantes e se anuncian tamén as datas, as horas e os lugares en que se celebrarán a proba de coñecementos de lingua galega e a primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7 da convocatoria.

Sección:IV. Oposicións e Concursos
Emisor:CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

De acordo co establecido no punto 3 da base común 6 da Orde do 16 de marzo de 2004 (DOG do 25 de marzo), pola que se convocaban procedementos selectivos para acceso ao corpo de mestres, así como para a adquisición de novas especialidades, esta dirección xeral acorda facer a citación dos aspirantes a ingreso no corpo de mestres que actuarán perante os seguintes tribunais:

-Tribunal único de idioma estranxeiro: francés de Santiago de Compostela.

  1. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

  2. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

  3. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Antón Fraguas (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de idioma estranxeiro: inglés da Coruña.

  4. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  5. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  6. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

    -Tribunal número 2 de idioma estranxeiro: inglés de Lugo.

  7. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

  8. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

  9. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Politécnico (Lugo).

    -Tribunal número 3 de idioma estranxeiro: inglés de Ourense.

  10. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  11. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  12. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

    -Tribunal número 4 de idioma estranxeiro: inglés de Pontevedra.

  13. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

  14. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

  15. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro Centro: CEIP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

    -Tribunal número 5 de idioma estranxeiro: inglés de Santiago de Compostela.

  16. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

  17. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

  18. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de educación infantil da Coruña.

  19. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  20. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  21. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

    -Tribunal número 2 de educación infantil da Coruña.

  22. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  23. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

  24. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Wenceslao Fdez. Flórez (A Coruña).

    -Tribunal número 3 de educación infantil da Coruña.

  25. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  26. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  27. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

    -Tribunal número 4 de educación infantil de Lugo.

  28. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

  29. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

  30. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

    -Tribunal número 5 de educación infantil de Lugo.

  31. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

  32. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

  33. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sanxillao (Lugo).

    -Tribunal número 6 educación infantil de Ourense.

  34. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  35. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  36. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

    -Tribunal número 7 de educación infantil de Ourense.

  37. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  38. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  39. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

    -Tribunal número 8 de educación infantil de Ourense.

  40. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  41. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

  42. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade Ciencias da Educación (Edif. Ferro) Campus Universitario (Ourense).

    -Tribunal número 9 de educación infantil de Pontevedra.

  43. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Xunqueira II (Pontevedra).

  44. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES A Xunqueira II (Pontevedra).

  45. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Xunqueira II (Pontevedra).

    -Tribunal número 10 de educación infantil de Pontevedra.

  46. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

  47. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

  48. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

    -Tribunal número 11 de educación infantil de Pontevedra.

  49. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEP A Xunqueira II (Pontevedra).

  50. Realización da proba de coñecementos de lingua galega:

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEP A Xunqueira II (Pontevedra).

  51. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEP A Xunqueira II (Pontevedra).

    -Tribunal número 12 de educación infantil de Pontevedra.

  52. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

  53. Realización da proba de coñecementos de lingua galega:

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

  54. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Campolongo (Pontevedra).

    -Tribunal número 13 de educación infantil de Santiago de Compostela.

  55. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

  56. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

  57. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 14 educación infantil de Santiago de Compostela.

  58. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

  59. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

  60. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 15 educación infantil de Santiago de Compostela.

  61. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

  62. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

  63. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de pedagoxía terapéutica da Coruña.

  64. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade de Ciencias da Educación (A Coruña).

  65. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Facultade de Ciencias da Educación (A Coruña).

  66. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Facultade de Ciencias da Educación (A Coruña).

    -Tribunal número 2 de pedagoxía terapéutica de Lugo.

  67. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  68. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  69. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

    -Tribunal número 3 pedagoxía terapéutica de Ourense.

  70. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  71. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  72. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

    -Tribunal número 4 de pedagoxía terapéutica de Pontevedra.

  73. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sánchez Cantón (Pontevedra).

  74. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Sánchez Cantón (Pontevedra).

  75. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Sánchez Cantón (Pontevedra).

    -Tribunal número 5 de pedagoxía terapéutica de Santiago de Compostela.

  76. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES As Fontiñas (Santiago de Compostela).

  77. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES As Fontiñas (Santiago de Compostela).

  78. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES AS Fontiñas (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de educación física da Coruña.

  79. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Elviña (A Coruña).

  80. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Elviña (A Coruña).

  81. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Elviña (A Coruña).

    -Tribunal número 2 de educación física de Lugo.

  82. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  83. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  84. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

    -Tribunal número 3 de educación física de Ourense.

  85. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  86. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

  87. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: Edificio Politécnico. Campus Universitario As Lagoas (Ourense).

    -Tribunal número 4 de educación física de Pontevedra.

  88. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra).

  89. Realización da proba de coñecementos de lingua galega:

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra).

  90. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra).

    -Tribunal número 5 de educación física de Pontevedra.

  91. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

  92. Realización da proba de coñecementos de lingua galega:

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

  93. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEP Príncipe Felipe, Mourente-Montecelo (Pontevedra).

    -Tribunal número 6 de educación física de Santiago de Compostela.

  94. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

  95. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

  96. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de música de Lugo.

  97. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  98. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

  99. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: IES Leiras Pulpeiro (Lugo).

    -Tribunal número 2 de música de Pontevedra.

  100. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP A Xunqueira I (Pontevedra).

  101. Realización da proba de coñecementos de lingua galega:

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: A Xunqueira I (Pontevedra).

  102. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: A Xunqueira I (Pontevedra).

    -Tribunal número 3 de música de Santiago de Compostela.

  103. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Apóstol Santiago (Santiago de Compostela).

  104. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP Apóstol Santiago (Santiago de Compostela).

  105. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP Apóstol Santiago (Santiago de Compostela).

    -Tribunal número 1 de audición e linguaxe da Coruña.

  106. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  107. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

  108. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP San Francisco Xavier (A Coruña).

    -Tribunal número 2 de audición e linguaxe de Pontevedra.

  109. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP de Campolongo (Pontevedra).

  110. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEIP de Campolongo (Pontevedra).

  111. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEIP de Campolongo (Pontevedra).

    -Tribunal número 3 de audición e linguaxe de Santiago de Compostela.

  112. Acto de presentación dos opositores.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

  113. Realización da proba de coñecementos de lingua galega.

    Data: 25 de xuño de 2004. Hora: 11.30 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

  114. Realización da primeira parte da primeira das probas previstas no punto 4 da base 7.

    Data: 28 de xuño de 2004. Hora: 10.00 h. Centro: CEE de Xordos (Santiago de Compostela).

    Recórdase que, de conformidade co punto 4 da base común 6 da Orde do 16 de marzo de 2004 (DOG do 25 de marzo), a asistencia ao acto de presentación é obrigatoria, decaendo nos seus dereitos os aspirantes que non comparezan.

    Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2004.

    Severino Somoza Gómez

    Director xeral de Persoal

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL