ANUNCIO do 13 de febreiro de 2013, do recadador de zona da Coruña, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan os interesados que se sinalan para seren notificados por comparecencia (Abuín González, J. Carlos e setecentos oito máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse procedementos de constrinximento pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal do xeito indicado no artigo anterior, e emprázanse os interesados que se sinalan no anexo para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, diante do Servizo de Recadación, con enderezo na rúa Comandante Fontanes, 1, 1º C, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 13 de febreiro de 2013

Julián Benavides DelgadoRecadador de zona da Coruña

ANEXO

Providencia Interesado NIF Obxecto da débeda
12/15012525-1 Abuín González, J. Carlos 35777685N Notificación providencia 12/15012525-1
12/15031277-9 Adele Asorey, Ramón 52452078A Notificación providencia 12/15031277-9
12/15031434-1 Agrasar Moure, Antonio 35449437C Notificación providencia 12/15031434-1
12/15012368-9 Agrasas Cruces, María Teresa 33232674C Notificación providencia 12/15012368-9
12/15012374-4 Agrelo Sueiro, Romualdo 52452277H Notificación providencia 12/15012374-4
12/15017268-3 Agrelo Sueiro, Romualdo 52452277H Notificación providencia 12/15017268-3
12/15031278-0 Aigbovo Stella, Omoyemwen X3223884C Notificación providencia 12/15031278-0
12/15031423-1 Albarellos Maceira, José Antonio 33279098F Notificación providencia 12/15031423-1
12/15012243-5 Alegría Carvallo, Mariluz del Carm. X9378398X Notificación providencia 12/15012243-5
12/15031281-2 Alexandre, Paula X7295845S Notificación providencia 12/15031281-2
12/15031279-0 Allegue Sanisidro, Senén Francisco 52450506H Notificación providencia 12/15031279-0
12/15029198-9 Alves Dacosta, Lojo Eduardo 36030327E Notificación providencia 12/15029198-9
12/15031267-0 Amigo Saez, Daniel 53485579E Notificación providencia 12/15031267-0
12/15028907-4 Amor Ferreiro, José Ramón 76327331Z Notificación providencia 12/15028907-4
12/15031272-4 Anghel Gabriela X9258507H Notificación providencia 12/15031272-4
12/15031273-5 Arca González, José Alberto 52934446S Notificación providencia 12/15031273-5
12/15031430-8 Ayala Alonso, Celestino 12158890D Notificación providencia 12/15031430-8
12/15031431-9 Ayala Alonso, Celestino 12158890D Notificación providencia 12/15031431-9
12/15031270-2 Bakiewick, Lukasz X8168116B Notificación providencia 12/15031270-2
12/15036243-3 Bandin García, Miguel Ángel 52452202N Notificación providencia 12/15036243-3
12/15036244-4 Bandin García, Miguel Ángel 52452202N Notificación providencia 12/15036244-4
12/15014455-6 Baspino Sampedro, Elias 33259274D Notificación providencia 12/15014455-6
12/15014445-7 Bello Márquez, Yennifer Andrea X5628558K Notificación providencia 12/15014445-7
12/15012365-6 Bermo Suárez, M. Rosario 76965415D Notificación providencia 12/15012365-6
12/15031330-7 Bermo Suárez, M. Rosario 76965415D Notificación providencia 12/15031330-7
12/36023352-3 Bernárdez Mato, Tomás 44821054B Notificación providencia 12/36023352-3
12/15031329-6 Blanco Maneiro, Francisco 53486843K Notificación providencia 12/15031329-6
12/15031325-2 Boo García, Raquel 76777141J Notificación providencia 12/15031325-2
12/15031327-4 Boo Pardavila, Manuel Antonio 52451469S Notificación providencia 12/15031327-4
12/36025011-1 Brandariz González, Manuel 76867260H Notificación providencia 12/36025011-1
12/15036377-5 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036377-5
12/15036378-6 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036378-6
12/15036379-7 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036379-7
12/15036381-9 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036381-9
12/15036393-0 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036393-0
12/15036405-0 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036405-0
12/15036407-2 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036407-2
12/15036408-3 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036408-3
12/15036409-4 Briones López, José Eugenio 76967304N Notificación providencia 12/15036409-4
12/15012349-1 Búa Piñeiro, Joaquín 35462282P Notificación providencia 12/15012349-1
12/15012351-3 Buján Sánchez, María Noemí 33498431N Notificación providencia 12/15012351-3
12/15012376-6 Calo Romero, Antonio 52934824W Notificación providencia 12/15012376-6
12/15031306-5 Cameán Pouso, Francisco Antonio 76779785N Notificación providencia 12/15031306-5
11/15028667-5 Campaña Lorenzo, Luis 33075799M Notificación providencia 11/15028667-5
12/15034297-4 Carou Riveiro, Adriano 76966573V Notificación providencia 12/15034297-4
12/15031302-1 Casais Rodríguez, Francisco José 52931455Z Notificación providencia 12/15031302-1
12/15012237-0 Casal Otero, Ana Isabel 76966803V Notificación providencia 12/15012237-0
12/15017182-5 Casal Otero, Ana Isabel 76966803V Notificación providencia 12/15017182-5
12/15031304-3 Castelo Domínguez, Juan José 52934247T Notificación providencia 12/15031304-3
12/15014712-0 Castelo Pérez, Juan Manuel 33229508M Notificación providencia 12/15014712-0
12/15012490-0 Castro Rodríguez, Andrea 45848475E Notificación providencia 12/15012490-0
12/15031313-1 Cerqueiras Vázquez, José Iván 53485942V Notificación providencia 12/15031313-1
12/15031314-2 Chaves Olveira, Francisco Ant. 52937619Z Notificación providencia 12/15031314-2
12/15031315-3 Comunicacións Pobra, S.L. B70080171 Notificación providencia 12/15031315-3
12/15012342-5 Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Notificación providencia 12/15012342-5
12/15012373-3 Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Notificación providencia 12/15012373-3
12/15014718-5 Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Notificación providencia 12/15014718-5
12/15031377-0 Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Notificación providencia 12/15031377-0
12/15031378-0 Conchado Barral, Miguel Ángel 52454509L Notificación providencia 12/15031378-0
12/15031374-7 Construcciones Hnos. Hermo Santos S. B15442338 Notificación providencia 12/15031374-7
12/15012516-3 Cousiño Pardal, José 52451148Q Notificación providencia 12/15012516-3
12/15016988-9 Creo Barral, José 33279642E Notificación providencia 12/15016988-9
12/15029220-9 Dahut Idan, Rusan X6871198V Notificación providencia 12/15029220-9
12/15029221-0 Dahut Idan, Rusan X6871198V Notificación providencia 12/15029221-0
12/15036204-8 Díaz Tasende, María Rosa 79330440J Notificación providencia 12/15036204-8
12/15014448-0 Dieste Hermo, Víctor Manuel 52936452C Notificación providencia 12/15014448-0
12/15036309-3 Dieste Hermo, Víctor Manuel 52936452C Notificación providencia 12/15036309-3
12/15036380-8 Dieste Hermo, Víctor Manuel 52936452C Notificación providencia 12/15036380-8
12/15031347-2 Discoteca Onda, S.L. B15141260 Notificación providencia 12/15031347-2
12/15031352-7 Discoteca Onda, S.L. B15141260 Notificación providencia 12/15031352-7
12/15031351-6 Domínguez Couso, Carlos 76816156C Notificación providencia 12/15031351-6
12/15031368-1 Domínguez Lestayo, José 76778466G Notificación providencia 12/15031368-1
12/15031369-2 Domínguez Lestayo, José 76778466G Notificación providencia 12/15031369-2
12/15012295-2 Dosil Vieites, Eva María 76776643K Notificación providencia 12/15012295-2
12/15012346-9 Dosil Vieites, Eva María 76776643K Notificación providencia 12/15012346-9
12/15012249-0 Dragusin Rodica X9341013T Notificación providencia 12/15012249-0
12/15012324-9 Escurís González, Manuel 52938433T Notificación providencia 12/15012324-9
12/15021125-0 Fabeiro Castro, María Rosalía 52453707E Notificación providencia 12/15021125-0
12/15012235-8 Fajardo García, José Rodrigo 76969123Z Notificación providencia 12/15012235-8
12/15017635-7 Fajardo Muñiz, Luz Divina 76967399S Notificación providencia 12/15017635-7
12/15036313-7 Falque Tapia, Ana María 52455747S Notificación providencia 12/15036313-7
12/15012204-0 Faro Cameán, David 53483140K Notificación providencia 12/15012204-0
12/15012283-1 Fernández Campos, Iván Antonio 44812931F Notificación providencia 12/15012283-1
12/15012284-2 Fernández Campos, Iván Antonio 44812931F Notificación providencia 12/15012284-2
12/15014700-9 Fernández Esteban, Ricardo 76778670R Notificación providencia 12/15014700-9
12/15033895-9 Fernández Outeiral, Jesús 52450368H Notificación providencia 12/15033895-9
12/15014505-1 Fernández Silva, Manuel 33229718P Notificación providencia 12/15014505-1
12/15031285-6 Fiestas de Galicia 2007, S.L. B70122064 Notificación providencia 12/15031285-6
12/15014678-9 Figueira Ordóñez, Guadalupe 52932450C Notificación providencia 12/15014678-9
12/15031291-1 Figueira Ordóñez, Guadalupe 52932450C Notificación providencia 12/15031291-1
12/15012165-4 Figueira Outeiral, José 76779726E Notificación providencia 12/15012165-4
12/15012514-1 Figueira Rey, María Alicia 3325985
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL