ANUNCIO do 29 de xaneiro de 2014, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se anuncia a aprobación do acordo da zona de concentración parcelaria de Duxame-Insua-Portodemouros (Vila de Cruces).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Consellería do Medio Rural e do Mar
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

Ponse en coñecemento de todos os interesados na concentración parcelaria da zona de Duxame-Insua-Portodemouros (Vila de Cruces, Pontevedra), declarada de utilidade pública e urxente execución polo Decreto 73/2000, do 23 de marzo (DOG núm. 71, do 11 abril), o seguinte:

Primeiro. Con data do 15 de xaneiro de 2014, o director xeral de Desenvolvemento Rural aprobou o acordo de concentración parcelaria da zona de Duxame-Insua-Portodemouros (Vila de Cruces, Pontevedra), logo de introducir no proxecto as modificacións oportunas á vista do resultado da enquisa deste último.

Segundo. O acordo de concentración será notificado individualmente a cada un dos afectados e estará exposto ao público na Casa do Concello de Vila de Cruces durante o período de interposición de recursos. Os documentos, que se poden examinar no dito concello, refírense aos predios de substitución, onde constan as situacións xurídicas derivadas das parcelas de procedencia, as fichas de atribucións, os planos e outros.

Terceiro. No prazo de trinta días, contados desde o seguinte ao da notificación persoal ou publicación...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL