RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2013, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia a aprobación das bases definitivas da zona de concentración parcelaria de Brandariz-Obra, sector Brandariz (Vila de Cruces, Pontevedra).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Consellería do Medio Rural e do Mar
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

Ponse en coñecemento dos interesados na concentración parcelaria da zona de Brandariz-Obra, sector Brandariz (Vila de Cruces, Pontevedra), declarada de utilidade pública e urxente execución polo Decreto 3/1992, do 16 de xaneiro (DOG nº 14, do 22 xaneiro), e posterior Orde do 9 de novembro de 1992 pola que se divide a zona de Brandariz-Obra (Vila de Cruces, Pontevedra), que a xunta local da zona, na súa reunión do 19 de setembro de 2012, unha vez introducidas as modificacións oportunas, á vista do resultado da enquisa das bases provisionais, aprobou as bases definitivas, que lle serán notificadas individualmente a cada un dos afectados e que estarán expostas ao público no Concello de Vila de Cruces e na zona, durante o prazo de trinta días, de conformidade co establecido na Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, modificada pola Lei 12/2001, do 10 de setembro.

Os documentos que se poden examinar no concello refírense á determinación do perímetro, á clasificación de terras, á fixación dos coeficientes que servirán de base para facer as compensacións que sexan necesarias e á determinación de propietarios e...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL