RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2012 pola que se procede á publicación da relación dos beneficiarios e o importe das bolsas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de marzo de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas de formación en biblioteconomía mediante a colaboración titorizada en diversos centros bibliotecarios.

Sección:III. Outras Disposicións
Emisor:Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Rango de Lei:Resolución
 
FREE EXCERPT

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 7 da Orde do 6 de marzo de 2012, pola que se establecen as bases reguladoras de formación en materia de bibliotecas e se convocan as correspondentes ao Programa 2012, procédese á publicación dos adxudicatarios, suplentes e excluídos.

Obxecto da axuda: as bolsas serán adxudicadas como medio de aprendizaxe das tarefas técnicas que se realizan nas bibliotecas de Galicia así como para a organización e descrición de fondos e actividades de biblioteconomía.

Os bolseiros realizarán a súa actividade nos centros aos que sexan destinados e serán coordinados pola Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

As bolsas terán unha duración de oito (8) meses contados a partir da data de incorporación que estableza a Secretaría Xeral de Cultura.

Norma reguladora: Orde do 6 de marzo de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan bolsas de formación en biblioteconomía mediante a colaboración titorizada en diversos centros bibliotecarios (Diario Oficial de Galicia nº 57, do 22 de marzo).

Crédito orzamentario: 238.790.64 € (douscentos trinta e oito mil setecentos noventa con sesenta e catro euros) recollido na aplicación orzamentaria 15.20.432.A480.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012 e 2013.

Beneficiarios: os beneficiarios e o importe das bolsas figuran no anexo a esta resolución.

Contra esta resolución que pon fin a vía administrativa cabe interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado a partir da data de notificación desta aos interesados ou recurso contencioso administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados dende a data de notificación.

Santiago de Compostela, 25 de setembro de 2012

Jesús Vázquez AbadConselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I

Relación de adxudicatarios e importe das bolsas de formación en biblioteconomía

Apelidos e nome Centro destino Puntos Importe
Carrera Ferreiro, Marta B.P. Santiago de Compostela 17,91 7.236,08
Vizcaíno Fernández, Azucena B.P. de Ferrol 15,10 7.236,08
Iglesias González, Sara Biblioteca de Galicia 14,46 7.236,08
Mourelle Mato, Otilia B.P. de A Coruña 14,15 7.236,08
Canosa Pena, Fátima B.P. Santiago de Compostela 13,89 7.236,08
Carro Sánchez, Yolanda B.P. de A Coruña 13,86 7.236,08
Vilar Pérez, Mª Montserrat B.P. de Ferrol 13,76 7.236,08
Marín Ceballos, Jaime B.P. Santiago de Compostela 13,51 7.236,08
Cobo Fernández, Galir B.P. de A Coruña 13,39 7.236,08
De La Peña Calvo, Natalia B.P. de A Coruña 13,37 7.236,08
Pastoriza Martínez, Carlos B.P. de Vigo 13,23 7.236,08
Gómez López, Noelia B.P. de Lugo 12,98 7.236,08
Rodríguez Armada, Marta Elena B.P. de Ourense 12,65 7.236,08
Rodríguez Pereira, Cristina Biblioteca de Galicia 12,45 7.236,08
Benítez Acosta, María Biblioteca de Galicia 12,35 7.236,08
Costoya Fernández, Miriam B.P. de Vigo 11,69 7.236,08
Castro Ambroa, Lucía Biblioteca de Galicia 11,67 7.236,08
Castro Fernández, Raquel B.P. de Pontevedra 11,04 7.236,08
Rodríguez Saavedra, Patricia B.P. de Pontevedra 10,78 7.236,08
Coll González Lagana, Nerea Biblioteca de Galicia 10,75 7.236,08
Babío Carazo, María Manuela B.P. de Lugo 10,73 7.236,08
Pena García, Alicia B.P. de Lugo 10,39 7.236,08
Castrillón Campos, Noelia B.P. de Lugo 10,36 7.236,08
Marín Munuera, Elena B.P. de Vigo 10,32 7.236,08
Viciana García, Alicia B.P. de Pontevedra 10,29 7.236,08
López Miragaya, Beatriz Eugenia B.P. de Pontevedra 10,01 7.236,08
Pérez Bustelo, Laura B.P. de Vigo 9,74 7.236,08
Gómez García, Susana B.P. de Ourense 9,72 7.236,08
Neira García, Natalia B.P. de Ourense 9,51 7.236,08
Lagares Doural, Vanessa B.P. de Ourense 9,50 7.236,08
Freire Casal, Brais Biblioteca de Galicia 8,91 7.236,08
Seoane Boedo, Julia Biblioteca de Galicia 8,86 7.236,08
Mouzo López, Silvia B.P. Santiago de Compostela 8,83 7.236,08

Anexo II

Suplentes

Nome e apelidos DNI Puntuación
Vázquez Núñez, María José 33333129B 8,66
Rodríguez Pérez, Ruth María 44912990Q 8,58
Santas Lafuente, Cristina 32710576E 8,58
Gómez López, Laura 32701040P 8,58
Docampo Cebada, Sara 53610327H 8,48
Veiga Garrote, Alicia 32693623C 8,48
Valcárcel Guitián, Jaime 34995309G 8,41
Rey Cao, Helena 53306965A 8,38
Ramos López, Rocío 46989947G 8,31
Vilanova Arca, Ana 15937927P 8,25
Díaz Carracedo, Susana 47370722Z 8,12
Fernández-Nespral Álvarez, Eva 46895588Z 8,04
Aranda Vázquez, Tamara 53160323D 7,97
Rougelot Amigo, Yann 47379246M 7,94
Mozo Martínez, Celia 03121098K 7,83
Martín Blasco, Leticia 73090449Z 7,81
Brandón Antelo, Andrea 45870462K 7,70
Mareque Domato, Marcos 46914262N 7,66
Lede Pérez, María 35479773L 7,63
Parra Faba, Jorge 71504079T 7,62
González Contreras, Sara 03132603A 7,50
Alutiz Castañeira, Elsa 72784925E 7,27
Gancedo Herreras, Trinidad 53169902C 7,25
Rey Rey, Leonor María 35284466M 7,24
Pardo Romero, José Manuel 74653779B 7,17
Novelle López, Laura 76728296C 7,14
Pascual Sánchez, Almudena 04225062P 7,13
Díaz Lanza, Tatiana 11444199C 6,85
Gallego Tojo, Jesús Diego 32839437Z 6,84
Galván Carballo, María Belén 44083641R 6,80
Cuiñas Gómez, Macarena 36124273J 6,75
Mateo Morales Vila, Lautaro Javier 36162104D 6,74
Lamela Otero, Ana Belén 33537420Q 6,61
Iglesias Castiñeiras, Sandra 46898188S 6,49
Alonso Benito, Ricardo 12779776X 6,45
Almansa Rueda, Alberto 38809329A 6,42
González Rey, Manuela 35286193F 6,42
Cordeiro Rúa, Gustavo 78735467G 6,25
Rodríguez Somoza, María del Pilar 76937329Y 6,24
De Pazos Casteleiro, María Carmen 07227514V 6,19
Cacheda Barreiro, Rosa Margarita 44825076P 6,11
Castro Paredes, Inmaculada 33286320F 6,11
González Santos, Ana 09788981C 6,10
Sánchez Garre, María Dolores 23030054Q 6,00
Martínez Costa, Santiago 35479629J 5,98
Troncoso Rodríguez, María Tecla 36033239J 5,92
Regueira Miguéns, Mercedes 78787207V 5,92
Adra Varela, Alma 53173168C 5,91
Rodríguez Iglesias, Jorge 44845091J 5,85
Tripiana García, María Jose 15422940Z 5,82
Neira Santos, Mónica 33551710T 5,82
Rionegro Dabarca, Adriana 76711236A 5,79
Pontes Lamas, Ana Isabel 36162783K 5,79
Zampalo Batiste, Fernando 20219393R 5,78
Duarte Pillado, María Luisa 77592491J 5,74
Meijueiro Barros, Lucía 76928765K 5,68
Vázquez Rodríguez, Ana Belén 33350086V 5,62
Gómez España, Patricia 53165861G 5,60
Prieto Vidal, María 09038277J 5,55
Morate Lozano, Ruth 46907012F 5,52
Rodríguez Moreno, Marta 30987432S 5,52
Ballester Salvador, Víctor 22592140E 5,52
Calatayud Gutiérrez, Joaquín 71221467N 5,51
Suárez Martínez, Pilar 44810940V 5,41
Castro Vila, Bárbara 33999062W 5,41
Velo Casas, Silvia María 76725759J 5,37
Boquete Veiga, María 46899588N 5,36
Pereira Angueira, Natalia 35483289Q 5,32
Cacheiro Loureiro, Diego 44476067R 5,22
Rodríguez Basalo, Sonia 44466851P 5,22
Treig Comesaña, Iria
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL