ANUNCIO do 26 de marzo de 2013, da Zona de Recadación de Ourense, polo que se relacionan procedementos de constrinximento pendentes de notificar e se emprazan os interesados para seren notificados por comparecencia (Alonso Adán, Emilia e douscentos vinte e tres máis).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Axencia Tributaria de Galicia
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, relaciónanse dilixencias de embargo pendentes de notificar, despois de intentada a notificación persoal do xeito indicado no artigo anterior, e emprázanse os interesados, ou os seus representantes, que se sinalan no anexo, para seren notificados por comparecencia.

Os actos foron adoptados pola Zona de Recadación de Ourense da Axencia Tributaria de Galicia, en aplicación do disposto polo artigo 75 do Regulamento xeral de recadación.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, diante do órgano de recadación sinalado no parágrafo anterior, con enderezo na Alameda do Cruceiro, nº 9 en Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Ourense, 26 de marzo de 2013

Rafael Torres LacalRecadador de zona de Ourense

Anexo

Providencia Interesado NIF/CIF Obxecto da débeda
13790065982 Alonso Adán, Emilia 34929012Q Exp.: 2012/79/425/07633 Liq.: 500120037119
13790066235 Alonso Adán, Emilia 34929012Q Exp.: 2012/79/425/07634 Liq.: 500120037120
13790066488 Alonso Adán, Emilia 34929012Q Exp.: 2012/79/425/07635 Liq.: 500120037121
13320020901 Álvarez Martínez, Roberto 76731150E Exp.: 2012/32/000/00396 Liq.: 620111030831
12320401203 Álvarez Matías, Bautista 34968481V Exp.: 2012/32/000/00799 Liq.: 500120030862
13320021231 Álvarez Otero, Antonio 34999651E Exp.: 2011/32/000/06645 Liq.: 620111006560
13790063199 Álvarez Prada, Baltasar 76704183B Exp.: 2012/79/425/08573 Liq.: 500120038059
13790066301 Álvarez Rodríguez, Pablo 34990472C Exp.: 2012/79/425/07695 Liq.: 500120037181
12790460881 Álvarez Santamarina, Manuel 34722899Y Exp.: 2012/79/520/01358 Liq.: 500120033021
13320134575 Arias Salgado, María Mercedes 34948608Q Exp.: 2013/32/000/00054 Liq.: 500130006025
13320021770 Arimoda Gallega, S.L. B32406571 Exp.: 2012/32/000/00857 Liq.: 500120034635
13320020571 Autobarco Cars, S.L. B32320616 Exp.: 2009/32/000/11341 Liq.: 620725129260
13320020604 Autobarco Cars, S.L. B32320616 Exp.: 2009/32/000/11340 Liq.: 620725129237
12320443113 Automóviles As Burgas, S.L. B32371973 Exp.: 2009/32/000/05964 Liq.: 620725117522
13320021572 Barreal Requejo, Francisco Javier 34993593J Exp.: 2012/32/000/00046 Liq.: 512120001168
13790064838 Batista Meirelhes, Pedro Fernando 44495001Y Exp.: 2012/79/425/07854 Liq.: 500120037340
13540025037 Becerra Pateiro, Beatriz 36148411R Exp.: 2012/54/000/09014 Liq.: 600121057162
13540108329 Billares y Dianas, S.L. B32238990 Exp.: 2012/54/000/ Aut.: 506120002524
12320442211 Biocanal, S.L. B32126286 Exp.: 2008/32/004/01040 Liq.: 600071246866
13320134806 Blanco Blanco, Ana Belén 44812775N Exp.: 2012/32/000/03780 Liq.: 620111104699
13790063012 Blanco García, Javier 76730310X Exp.: 2012/79/425/08595 Liq.: 500120038081
13790064596 Blanco López, Orlando 76704469K Exp.: 2012/79/000/01404 Liq.: 500120032062
13320106570 Bodegas Costoya, S.L. B32216533 Exp.: 2011/32/008/00262 Aut.: 600725430467
13790066598 Bolaño Pozos, Rafael 34970174P Exp.: 2012/79/425/07681 Liq.: 500120037167
13320020846 Canal Alonso, Belén 34940488S Exp.: 2013/32/000/00004 Liq.: 500130000053
12320401489 Carladri Herramientas, S.L. B32342016 Exp.: 2012/32/000/00748 Liq.: 500120027671
13360022258 Casal Pérez, María Cristina 76913321X Exp.: 2009/36/007/00023 Liq.: 650725143676
13320020714 Cirpaci, María X4493805L Exp.: 2011/32/000/08902 Liq.: 620111038813
13320021781 Componentes Metalúrgicos Orensanos B32333627 Exp.: 2012/32/000/00856 Liq.: 500120034634
12320401269 Conde Rodríguez, Jesús 34938967N Exp.: 2011/32/004/01259 Liq.: 600101065117
12150436903 Constenla López, Carlos 34541831V Exp.: 2012/15/172/01187 Liq.: 500120034345
13790063420 Cortes Rodríguez, Manuel 34626124S Exp.: 2012/79/425/07502 Liq.: 500120036988
13320021341 Coupedauto, S.L.U. B32373979 Exp.: 2009/32/000/09043 Liq.: 620725124423
13790066554 Crespo Pérez, Dolores 34976088B Exp.: 2012/79/425/07687 Liq.: 500120037173
13320020560 Da Costa Álvarez, José Ángel 76731551D Exp.: 2012/32/000/03725 Liq.: 620725148721
13320020879 Da Gama Fernándes, Celeste Augusta X0697832N Exp.: 2011/32/000/12101 Liq.: 600725454871
13790066444 De la Fuente Rodríguez, Montserrat 34963856S Exp.: 2012/79/425/07672 Liq.: 500120037158
13790063441 Días Delgado, Miquelina X1813194N Exp.: 2012/79/425/08842 Liq.: 500120038328
12790416826 Díaz Fernández, Manuel Tomás 34904937E Exp.: 2012/79/630/02067 Liq.: 500120028844
12790461134 Díaz Fernández, Manuel Tomás 34904937E Exp.: 2012/79/630/02794 Liq.: 500120033530
13320021319 Dordi Salgueiro, José David 44476457T Exp.: 2011/32/000/08056 Liq.: 620111047077
13320021198 Dos Anjos dos Anjos, Carmen 44490194Y Exp.: 2009/32/000/12088 Liq.: 600091128311
13790063090 Escudero Casado, Félix 12204352T Exp.: 2012/79/425/05297 Liq.: 500120034783
13790063200 Espino Puente, Antonio 71532616V Exp.: 2012/79/425/08217 Liq.: 500120037703
13790065509 Fernández Blanco, Helda 44448636D Exp.: 2013/79/425/02845 Liq.: 500130003209
13790065520 Fernández Blanco, Helda 44448636D Exp.: 2013/79/425/02844 Liq.: 500130003208
13790065586 Fernández Blanco, Helda 44448636D Exp.: 2013/79/425/02846 Liq.: 500130003210
13790063530 Fernández Domínguez, Manuel 34435005A Exp.: 2012/79/425/07442 Liq.: 500120036928
13320020648 Fernández Paz, Cristian 76734023C Exp.: 2013/32/000/00015 Liq.: 500130000064
13790064992 Fernández Pérez, Manuel 34718369F Exp.: 2012/79/425/07556 Liq.: 500120037042
13790065212 Fernández Pérez, Manuel 34718369F Exp.: 2012/79/425/07555 Liq.: 500120037041
13320108362 Fernández Quintas, José Luis 34686318H Exp.: 2012/32/010/00073 Liq.: 650725345222
12320442816 Fernández Rodríguez, Jorge 36145787E Exp.: 2012/32/000/00819 Liq.: 500120031984
13790064640 Fernández Rodríguez, José Antonio X1277132B Exp.: 2012/79/425/08832 Liq.: 500120038318
13790065245 Fernández Saínza, Aurelio 34716109R Exp.: 2012/79/425/07554 Liq.: 500120037040
13790065180 Ferreira Damora, Manuel 34629367S Exp.: 2012/79/425/07505 Liq.: 500120036991
13790065190 Ferreira Damora, Manuel 34629367S Exp.: 2012/79/425/07506 Liq.:
...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL