ANUNCIO do 15 de xullo de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan dous propietarios para o trámite de audiencia no expediente de modificación do acordo de concentración, debido á creación dunha servidume de paso na zona de concentración parcelaria de Xanceda-Mesía II (Mesía-A Coruña).

Sección:VI. Anuncios
Emisor:Consellería do Medio Rural e do Mar
Rango de Lei:Anuncio
 
FREE EXCERPT

De conformidade co disposto no artigo 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, por non poder realizarse a notificación no domicilio, despois de intentar a notificación persoal dúas veces, emprázanse os interesados, que se sinalan no anexo, para seren notificados por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse, no prazo de quince días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na sede desta xefatura territorial, situada no Edificio Administrativo de servizos múltiples, na rúa Vicente Ferrer, nº 2, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL